zzp-gids.jpg 

In het nieuwste nummer van het tijdschrift Les is veel aandacht voor de werksituatie van de Nt2-docent. Sinds de privatisering van de inburgering is de betaling van Nt2-docenten er niet op vooruit gegaan. Toen Nt2-docenten als regel nog in dienst van ROC’s werkten, werden zij betaald naar de daarvoor geldende cao-schalen. Docenten hoefden niet te onderhandelen over hun bezoldiging. Inmiddels is Nt2 het werkterrein geworden van ZZP’ers, zelfstandigen zonder personeel, voor velen beter bekend als freelancers. Docenten bieden zich aan tegen een uurtarief en velen vinden het lastig om een behoorlijke vergoeding voor zichzelf te bedingen.

Les organiseerde een steekproef onder 15 docenten die als ZZP’er werkzaam zijn. Hun tarieven liepen uiteen van € 27,50 tot € 70,- met een gemiddelde tussen de €30,- en € 45,-. Projecten met Nederlands op de werkvloer, en taalcentra van universiteiten, hogescholen of kerken betalen doorgaans beter dan commerciële taalaanbieders.

De kanttekeningen die de auteurs van het lesartikel “Ben je nou helemaal gek om voor dat tarief les te gaan geven?!” hierbij maken, laten zien dat de ZZP’er in het Nt2 onderwijs vaak vele uren voor niets werkt. De redelijkheid van de beloning is sterk afhankelijk van de afspraak of de voorbereidingstijd in rekening gebracht wordt. De term ‘gewerkte uren’ in een contract betekent vaak slechts de uren die de docent is ingeroosterd. Terwijl voor een goede les vaak evenveel voorbereidingstijd nodig is als de duur van de les zelf. Ook reistijd en tijd voor nakijkwerk zouden in het tarief verdisconteerd moeten zijn, maar ook dat is meestal niet het geval.

De docenten die in het artikel geïnterviewd worden, geven aan dat ze niet het inkomen verdienen dat nodig is om een normaal bestaan te bekostigen. Dat betekent concessies op de directe uitgaven voor wonen en vakantie. Verzekeringen voor arbeidsongeschiktheid, vakantie of oudedagsvoorziening zijn niet geregeld. Enkelen van de ondervraagden zien hun inkomen als een aanvulling op het salaris van hun partner.

Het is te hopen dat er initiatieven gaan komen om de rechtspositie van Nt2 docenten weer op een aanvaardbaar peil te brengen. Een inkomensniveau dat de docent stimuleert om kwaliteit te leveren en dat past bij het opleidingsniveau van deze beroepsgroep.