Hoe meer mensen er examen doen, des te duidelijker worden alle specifieke situaties en mogelijkheden. Zo worden wij regelmatig benaderd door mensen die het praktijkexamen willen doen door op eigen kracht een portfolio aan te leggen, dus zonder cursus te volgen. Dat kan. Alle informatie hierover vindt u op de website van de IBG:
http://www.inburgeren.nl/inburgeraar/default.asp

Samengevat komt deze weg hierop neer:
U begint gewoon zelf met allerlei bewijzen te verzamelen. Als u ze alle dertig hebt, hebt u een portfolio. U downloadt een aanmeldingsformulier:
http://www.inburgeren.nl/Images/10022-SCI-001_tcm12-6284.pdf
U vult dat in en stuurt dat samen met de 30 bewijzen op naar de IBG. Daarna wordt u door de IBG uitgenodigd om in Amsterdam, Nijmegen of Utrecht een ‘panelgesprek’ te komen voeren. Tijdens dat gesprek moet u vertellen hoe u de bewijzen verzameld hebt en de bewijzen toelichten. Hierbij moet u ook schrijven. Na dit gesprek beoordeelt de IBG of uw portfolio in orde is. Een goede beoordeling geldt als een succesvol afgelegd volledig praktijkexamen. Daarna hoeft u alleen nog het centrale examen af te leggen. 

Het portfolio moet gevuld zijn met bewijzen dat u gesprekken heeft gevoerd én dat u situaties schriftelijk heeft afgehandeld. Hoe de verdeling is, zegt de site niet. 
Wél wordt op de website van de IBG uitgelegd welke situaties een geldig bewijs kunnen opleveren, zoals een bezoek aan een consultatiebureau, een sollicitatiebrief of het blokkeren van een bankrekening. Het moet om échte situaties gaan. Handig dus als u deze lijst zo snel mogelijk bekijkt. Het zou zonde zijn als u gesprekken voert of brieven schrijft die u achteraf ook had kunnen gebruiken voor uw portfolio.
Verder moet u bijtijds uw ‘examenprofiel’ weten: OGO of werk. De portfolio’s van deze profielen moet u namelijk op verschillende manieren vullen. Voor beide heeft u 12 bewijzen ‘burgerschap’ en 6 bewijzen ‘werk zoeken’ nodig. De resterende 12 moeten volgens het profiel worden ingevuld. Dus voor OGO gaan ze over ‘onderwijs, gezondheid en opvoeding’. Voor OGO gaab ze over ‘werk hebben’. De bewijzen moeten worden ingevuld op formulieren die u kunt downloaden.
http://www.inburgeren.nl/Images/Portfolio_OGO_tcm12-5870.pdf
http://www.inburgeren.nl/Images/portfolio_WERK_tcm12-5869.pdf

Al met al lijkt me dit een handige manier om examen te doen. Ik denk dat goed in de gaten houden welke situaties in aanmerking komen en zo snel mogelijk beginnen het halve werk zijn!