Afgelopen week moest minister Vogelaar aftreden op last van haar eigen partij PvdA. Het zal heel pijnlijk geweest zijn voor haar. Anderhalf jaar jaar is te kort geweest om zich in te werken in zo’n moeilijke baan. Met een voorganger om wie zo verschrikkelijk veel te doen was geweest in negatieve zin. Maar een persoon van wie veel mensen in het land blijkbaar toch onder de indruk waren.
Vogelaar kreeg de opdracht om de taken van haar voorganger onder een ander ministerie (VROM in plaats van Justitie) een ander gezicht te geven. Dat ze dit zocht in een menselijke benadering en dat ze in dialoog trad met direct betrokkenen vond ik een verademing. Het ministerschap vraagt ook om andere vaardigheden. In onderhandelingssituaties en bij het afleggen van verantwoording moet een minister onder elke druk van omstandigheden de emoties onder controle hebben. Dat is onderdeel van de waardigheid die het hoogste gezag hoort uit te stralen. Lukt dat niet dan maken de media van de politicus een prooi, alle wijsheid, inzet en goede bedoelingen ten spijt. In zo’n geval is opstappen noodzaak, de consequentie van het vak. Jammer dat het bij deze minister op zo’n vervelende manier is gegaan.

Al voordat Vogelaar aftrad, was al gezorgd voor haar opvolger. Deze Eberhard van der Laan maakt een ontspannen indruk bij de aanvaarding van zijn ministerschap. Hij is iemand met weer heel andere achtergronden dan Verdonk en Vogelaar. En bij dit ministerschap zonder portefeuille zijn de achtergronden van de minister belangrijk voor het beleid.
Als ‘inburgeringsman’ hoop ik dat de inburgering de aandacht van Van der Laan krijgt die deze belangrijke materie toekomt. Het was begrijpelijk dat Vogelaar na een periode met alle aandacht op ‘vreemdelingenzaken’ koos voor ‘wonen en wijken’ maar het belang de educatieve kant van de integratie is daarbij mijns inziens niet helemaal tot zijn recht gekomen. De erfenis die na Verdonk is blijven liggen: de invoering van de Wet Inburgering moet zo snel mogelijk opgepakt worden. Ik denk dat doortastend juridisch handelen daarbij van groot belang is. Dat de nieuwe minister een juridische achtergrond heeft, zou wel eens tot de lang verwachte doorbraak kunnen leiden. Ik wens hem daar veel succes bij!