willem-van-oranje.jpg 

 

Bij het openen van de website van VROM valt onmiddellijk de pasfoto op van minister Van Middelkoop als de nieuwe man op Wonen, Wijken en Integratie. Hij is de opvolger van minister Van der Laan.  In de kranten, op radio en televisie had ik het gemist.

Ik kwam op deze website omdat ik benieuwd was naar het vervolg op een motie die begin december was ingediend door Kees van der Staaij (SGP) en Mirjam Sterk (CDA) en door de Tweede Kamer werd goedgekeurd. De korte tekst van de motie luidt als volgt:

 De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat het Wilhelmus in tegenstelling tot andere nationalesymbolen niet is opgenomen in de eindtermen van het inburgeringsexamen;overwegende, dat kennis van het volkslied bij inburgering een vanzelfsprekendelement vormt, waardoor de integratie van migranten in Nederlandkan worden versterkt;verzoekt de regering het Wilhelmus op te nemen in de eindtermen van hetinburgeringsexamen,en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Staaij

Sterk De motie heeft veel reactie losgemaakt. Onduidelijk is wat we moeten verstaan onder ‘kennis van het volkslied’. De toelichting meldt dat het niet de bedoeling is dat examenkandidaten de tekst van het (eerste couplet van het) volkslied kennen. Dat zou te veel gevraagd zijn omdat veel Nederlanders de tekst ook niet kennen. Het gaat slechts om enige kennis over het volkslied maar volgens mij maakt dit het alleen maar vager. Welke kennis? Wie de maker is? Wanneer de tekst geschreven is? De herkomst van de muziek? De aanleiding? Dat koningin Wilhelmina uit een oud gedicht van vijftien strofen er twee heeft gekozen en tot de coupletten volkslied heeft uitgeroepen?     Het lijkt erop dat deze motie een politiek statement is met weinig gevoel voor wat inburgering inhoudt. Wordt deze eis toegevoegd aan het onderdeel burgerschap? Of wordt het KNS?Op de website van VROM staat een overzicht van de examendocumenten. Geen spoor van de motie te bekennen. De exameneisen NT2 en KNS van 2006 zijn nog niet gewijzigd. Wie is eigenlijk degene die daarover gaat?