aap.jpg

Deze week is er bijzondere aandacht voor laaggeletterdheid. De meeste activiteiten vonden afgelopen dinsdag plaats omdat 8 september al meer dan veertig jaar door Unesco wordt aangemerkt als Wereldalfabetiseringsdag.

In Nederland is het sinds enkele jaren de gewoonte om op deze dag de Nationale Alfaberiseringsprijs toe te kennen aan een project dat zich op bijzondere wijze onderscheidt bij de bestrijding van laaggeletterdheid. Vorig jaar kregen de organisatoren van de prijsvraag nog 36 inzendingen binnen; dit jaar waren het er 73. Deze toenemende belangstelling zal te maken hebben met de allure van de prijs. De winnaars ontvangen waardecheques variërend van € 7000,- tot € 15.000,- uit handen van Prinses Laurentien. Afgelopen dinsdag vond de uitreiking plaats in de prachtige zaal van het Eureko/Achmea conferentiecentrum in Zeist.

Tijdens het twee uur durende programma werden de door een vakjury genomineerde projecten aan het publiek gepresenteerd. Daarna konden alle aanwezigen hun stem uitbrengen op grond waarvan de publieksprijs werd bepaald.

Opvallend was het gevarieerde karakter van de projecten. Er was een theatergezelschap dat met een eigen programma langs scholen reist; een bibliotheekproject dat leerlingen van basisscholen voorziet van boeken over onderwerpen die hen na aan het hart liggen; een aanpak voor mensen die behalve laaggeletterd ook doof zijn; een programma voor consultatiebureaus om ouders te doordringen van het belang van lezen; een uitgeverij voor in eenvoudig Nederlands hertaalde boeken. 

Winnaar van de publieksprijs werd het project van de Stichting Ontmoeting met Buitenlandse Vrouwen dat ‘taalontmoetingen’ organiseert voor allochtone vrouwen die weinig of geen toegang hebben tot de Nederlandse maatschappij.

Een van de sprekers was Adriaan van Dis die in een openhartige toespraak vertelde hoezeer hij als kind gebukt was gegaan onder zijn handicap dyslexie en hoe hij uiteindelijk schrijver is geworden. Met deze bijzondere gast werd geïllustreerd hoe divers de groep Nederlanders is voor wie lezen en schrijven een probleem is en wat er allemaal schuilgaat achter het astronomische getal van de anderhalf miljoen laaggeletterden die Nederland zou tellen.