Veel mensen hebben de afgelopen twee weken in een soort vakantiestemming geleefd hoewel het pas over twee maanden echt vakantie is. Door een paar snipperdagen rond Koninginnedag en Hemelvaartsdag op te nemen konden velen er een weekje of nog langer tussenuit.  Naar aanleiding hiervan plaatste NRC een hoofdredactioneel commentaar over de slechte verdeling van nationale feestdagen en christelijke feestdagen over de 12 maanden van het jaar.  Het aardige van het stukje was dat het bij vanzelfsprekendheden als Pasen, Koninginnedag en Hemelvaartsdag kanttekeningen plaatst die eigenlijk ook heel vanzelfsprekend zijn.
Natuurlijk is het al vaak opgemerkt dat we merkwaardig tweeslachtig omspringen met onze nationale bevrijdingsdag door alleen op de lustra van 5 mei een vrije dag te maken. En dat 30 april als Koninginnedag misschien zijn langste dag gehad heeft, wordt ook steeds meer onderwerp van gesprek. Maar het artikel ging vooral over de christelijke feestdagen en wel over de twee aan elkaar gekoppelde lange weekenden van Pasen en Pinksteren met daartussen de donderdag van Hemelvaartsdag. 
Doordat deze feestdagen relatief dicht bij elkaar liggen veroorzaken ze een slechte spreiding die in de Nederlandse situatie nog slechter wordt door de nabijheid van de nationale feestdagen Koninginnedag en Bevrijdingsdag (als deze gevierd wordt ten minste).
Daarnaast is het nog gekker dat deze christelijke feestdagen, of beter gezegd: lange weekenden geen vaste datum kennen. Pasen wordt namelijk vastgesteld aan de hand van de maancyclus: zondag na de eerste volle maan in de lente (vanaf 21 maart). Zeven weken na Pasen is het Pinksteren en 10 dagen teruggerekend vanaf Pinksteren is het Hemelvaartsdag. De agenda anno 2008 dicteert dus onze weekenden pretpark en Ikea op basis van een besluit van het pauselijk concilie van Nicea in het jaar 325. De hoofdredacteur stelt voor om deze variabele feestdagen in te wisselen voor beter gespreide nationale feestdagen op een vaste datum. Ik vind het een creatieve en zinnige gedachte al denk ik niet dat het ooit gaat gebeuren.

Ik had eigenlijk verwacht dat de pers dit jaar aandacht zou besteden aan de extreem vroege datum waarop Pasen (en Hemelvaartsdag en Pinksteren) viel maar ik ben geen apart artikel hierover tegengekomen. Waarom was dit zo bijzonder? Omdat het precies op 21 maart volle maan was en deze dag ook nog eens op vrijdag viel, was het al op 23 maart Pasen! De vorige keren gebeurde dit in 1845, 1856 en 1913. De volgende keren zal dit plaatsvinden in 2160, 2228 en 2380 (aangenomen dat het pleidooi van de redactie van NRC dan nog steeds geen gehoor gevonden heeft). Maar Pasen kan toch nóg een dag eerder vallen, zal de oplettende lezer opmerken? Jawel, als je de kalenders van 1818 en 2285 opslaat, zul je op zondag 22 maart Pasen aantreffen.