verblijfsvergunning.jpg 

 

De IND heeft bekendgemaakt dat de kosten (leges) voor naturalisatie op 1 januari 2010 aanzienlijk omhoog zullen gaan. Verder zal het systeem van twee tarieven door één tarief vervangen worden.

Wie zich individueel tot Nederlander wil laten naturaliseren betaalt nu € 252 (lage tarief) of € 380 (hoge tarief). Na Nieuwjaar wordt dit voor iedereen € 567.

Echtparen die zich tegelijkertijd laten naturaliseren betalen nu € 355 (lage tarief) of  € 482 (hoge tarief). Dit wordt € 719.

Voor naturalisatie van minderjarige kinderen zal € 85 in rekening worden gebracht.

Op 1 januari 2010 veranderen ook de vereisten voor het verkrijgen van een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. Hiervoor is voortaan een inburgeringsdiploma nodig of een bewijs dat hieraan gelijkgesteld is. Dit betekent extra druk op degenen die op basis van een tijdelijke vergunning in Nederland verblijven om het inburgeringsdiploma te behalen. Zonder dit diploma zullen de kosten voor verlenging, € 285 jaarlijks terug blijven komen.