brusselmans

 

Vorig jaar zomer maakte ik al eens melding van een boek uit de serie Leeslicht: Het beste Nederlands Elftal van Auke Kok. Deze serie wordt uitgegeven door Uitgeverij Eenvoudig Communiceren uit Amsterdam. Deze uitgeverij van boeken, kranten, informatieve brochures en stagegidsen bestaat vijftien jaar. Dit werd begin deze maand uitgebreid gevierd met een programma in de Openbare Bibliotheek in Amsterdam. En met een eigen boekenweekgeschenk: Naar de haaien van Rob Kamphues.

Tijdens deze middag werd me duidelijk hoe vernieuwend en voortvarend deze uitgeverij te werk gaat. Het gaat er niet alleen om dat teksten zo eenvoudig mogelijk worden gepresenteerd. Er wordt ook goed nagedacht over de rol die het lezen speelt in het dagelijks leven van volwassenen. Datgene waar behoefte aan is, wordt toegankelijk gemaakt. Zo verschijnt er allerlei praktische informatie zoals kookboeken of uitgaven over stage lopen in de zorg, de bouw en een winkel of over pesten en seksuele intimidatie op het werk. Heel volwassen is echter ook de keuze van de fictie. Directeur Ralf Beekveldt gaat ervan uit dat volwassenen met een leesachterstand door dezelfde nieuwsgierigheid naar leesvoer worden gedreven als ieder ander. Dus waarom bijvoorbeeld ook geen verhalen met seks erin? 

Het resultaat is een catalogus met opvallend volwassen werken. Ook op het gebied van fictie geen verkapte jeugdliteratuur maar ‘echte’ literatuur. Van eigen bodem Ronald Giphart, Floortje Dessing, René Appel, Kader Abdolah, Thomas Ros en zelfs Multatuli. Een selectie uit de wereldliteratuur van onder andere Moby Dick, Dracula en Frankenstein.

Bewonderenswaardig vind ik het lef om de verhalen van Herman Brusselmans uit te geven in de serie Vlaamse reuzen.

Kortom, uitgeverij Eenvoudig Communiceren verricht baanbrekend werk in de strijd tegen laaggeletterdheid. Knap werk ook van degenen die de teksten op deze manier bewerkt hebben. Ik vind dat hún namen nu teveel in het colofon zijn weggemoffeld. Zij verdienen een prominentere plek in de opmaak van de editie.