camping.jpg 

In de eurolanden zoeken de leiders naarstig naar mogelijkheden om extra te bezuinigen. Een van de ideeën die serieus overwogen worden, is inleveren van officiële vrije dagen die een vaste plek op de kalender hebben. Het CBS heeft becijferd dat zo’n extra werkdag het land 1 tot 2 miljard oplevert, een stijging van het Bruto Nationaal Product van 0,2 tot 0,3 procent.

Het idee op zich doet al veel stof opwaaien, maar de uitvoering nog meer. Welke vrije dagen mogen sneuvelen? Portugal is het eerste land dat in 2013 daadwerkelijk al overgaat tot het inleveren van twee vaste vrije dagen.  Gekozen is voor Sacramentsdag, begin juni, en Allerheiligen op 1 november. Rooms katholieke feestdagen dus.

Ook in Nederland is al volop discussie welke dagen hiervoor in aanmerking komen. De vraag of gekozen moet worden voor een christelijke of een nationale feestdag, wordt wel gesteld maar eigenlijk ook meteen beantwoord. Koninginnedag lijkt als feestdag een onaantastbare positie in de samenleving te hebben. De enige vraag hierbij is of 30 april na de volgende troonswisseling gehandhaafd blijft als datum.

Mochten er in de nabije toekomst daadwerkelijk feestdagen ingeleverd worden, dan komen waarschijnlijk hemelvaartsdag en/of  tweede pinksterdag hiervoor het meest in aanmerking. Eindelijk zou hiermee recht gedaan worden aan de scheiding van kerk en staat, is een argument waar veel voor te zeggen valt, maar misschien ook wel wat zwaar. Een populair televisie-item dat regelmatig terugkomt, is dat ‘mensen op straat’, blij met hun vrije dag een microfoon onder de neus geduwd krijgen en moeten vertellen wat de oorspronkelijke betekenis van deze dag te vragen is, alsof zij hiermee moeten bewijzen of ze hun vrije dag verdiend hebben. Ridicule antwoorden, het liefst van jongeren, zoals iemand die zei dat Pinksteren van Pinkpop kwam, zijn goed als bewijs van het verloren gaan van waardebesef van onze tradities.

Maar dit besef is toch helemaal niet nodig om toch van deze dagen te kunnen genieten, zeggen veel voorstanders. Wat kan er verkeerd aan zijn dat heel Nederland zich elk jaar verheugt op twee lange weekenden om de caravan weer eens uit te proberen in een periode waarin de kans op mooi weer groot is maar de vakantie nog een paar maanden weg?

De medewerking van hogerhand is dit jaar in ieder geval tastbaar. Het pinksterweekend valt gelijk met de eerste zomerse dagen. De zon is nog steeds gratis. En de crisis? Duidelijk wordt wel dat er in 2013 veel gaat veranderen.