Bij het schrijven van kns-materiaal laat ik me op de eerste plaats natuurlijk leiden door de eindtermen. Veel van die eindtermen gaan  over allerlei regelingen die in Nederland gelden en die belangrijk zijn om te weten. 
Om kns-materiaal te ontwikkelen, moet ik me in veel regelgeving verdiepen. Wat me daarbij opvalt, is dat regelingen die tot de normale kns-stof horen, mensen die elders hun roots hebben vaak in een uitzonderingspositie plaatsen. 
Een paar voorbeelden. Wie pas na zijn 15e verjaardag in Nederland is komen wonen zal later geen volledige AOW ontvangen. Wie na zijn dood in zijn geboorteland begraven wil worden, valt buiten de dekking van een Nederlandse uitvaartverzekering. Voor een buiten Nederland gesloten huwelijk, geldt als regel niet de gemeenschap van goederen die regel is voor Nederland. Recht op kinderbijslag is anders voor niet in Nederland woonachtige kinderen. Voor veel nieuwkomers speelt de kwestie van erkenning van buitenlandse diploma’s.
Ik vind dat kns-programma’s meer op deze verschillen in zouden moeten gaan. Bent u het daarmee eens of heeft u ervaring met een voorbeeld van ‘tussen de regels van twee landen’  in staan? Stuur dan een reactie naar ad@knsexamen.nl