kns-oefenexamen.JPGKlik hier en doe tien gratis KNS oefenvragen! 

De vragen van oktober 

U kunt uw antwoorden voor 1 november mailen naar ad@knsexamen.nl. Onder de goede inzendingen verloten we een exemplaar van dit inburgeringsspel. Deze vragen zijn vooral bedoeld als een maandelijkse quiz met verwijzingen naar actualiteit of een oefening in raadplegen van bronnen.
Wilt u oefenen met vragen die overeen komen met het werkelijke examen kijk dan eens op  www.komverder.nl

vragen van oktober

1 Van welke schilder uit de Gouden Eeuw zijn onlangs misschien wel 5 schilderijen ontdekt?
2 In welk jaar vond in Amsterdam de Februaristaking plaats?
3 Wat betekende PSP (de partij waarvan oud-minister Verdonk enige tijd lid was)?
4 Welke minister uit het huidige kabinet is vroeger in militaire dienst geweest?
5 In welke provincie ligt het knooppunt Deil?
6 Welke kleuren heeft een Friese koe?
7 Wie is de dirigent van het Concertgebouworkest?
8 Hoeveel gaat de nieuwe burgemeester van Rotterdam verdienen?
9 Welk weekend gaat dit jaar de wintertijd in?
10 Wie gaat het boekenweekgeschenk van 2009 schrijven?

vragen van september

1. Welke van deze kranten is geen ochtendkrant: Telegraaf, Volkskrant, NRC?
2. Over welke Nederlandse popgroep is een musical gemaakt?
3. Wie is de president van de Nederlandsche Bank?
4. Gaat de verhoging van de BTW van 19% naar 20% volgend jaar wel of niet door?
5. Over welk onderwerp schreef de commissie Bakker onlangs een rapport?
6. Komen er in Nederland (buiten de dierentuinen) bevers voor?
7. Bij welke stad hoort Hoog Catharijne?
8. Hoeveel ambtstermijnen mag een Nederlandse burgemeester volmaken?
9. Wie was de bedenker van ‘Nijntje’?
10. Hoe heet de Nederlandse militaire vliegbasis?

antwoorden van september

1 NRC 2 Doe Maar 3 Nout Wellink 4 nee 5 ontslagrecht 6 ja 7 Utrecht 8 twee 9 Dick Bruna 10 Soesterberg (en Leeuwarden, Volkel, Gilze-Rijen, Eindhoven, Woensdrecht, De Peel). De winnaar is mevrouw B.J. Vedder met negen goede antwoorden.

 vragen van augustus

1. Wat is de naam van de periode waarin de media vaak onbelangrijke berichten opnemen bij gebrek aan belangrijker nieuws?
2. Hoeveel weken stoppen de vergaderingen van de Tweede Kamer vanwege het zomerreces?
3. Welke Olympische Spelen heeft Nederland in het verleden geboycot?
4. Welke partijen vormen op dit moment de regeringscoalitie?
5. Welke rechtbank bepaalde onlangs dat het inburgeringsexamen buitenland voor gezinsherenigers niet nodig is?
6. Wat betekent de afkorting Vara? 
7. Aan welke rivier ligt Nijmegen?
8. In welk land willen Willem Alexander en Máxima hun vakantieverblijf bouwen?
9. Wanneer worden gratis schoolboeken voor het voortgezet onderwijs ingevoerd?
10. Op welke datum is dit jaar de zomervakantie voor alle basisscholen weer afgelopen?

antwoorden van augustus 1. komkommertijd 2.  8 weken 3. 1956 Melbourne 4. CDA, PvdA, ChristenUnie 5. Amsterdam 6. Vereniging (van) Arbeiders Radio Amateurs 7. Waal 8. Mozambique 9. schooljaar 2009-2010 10. 29 augustus (of startdatum 1 september).
De prijs is gewonnen door Sri Hermina met alle antwoorden goed.

vragen van juli

1. Waarvoor staat de afkorting ‘wajong’?
2. Op welke datum worden de volgende Waterschapsverkiezingen gehouden?
3. Bij welke dienst kunnen freelancers een VAR aanvragen?
4. Met welke term (2 woorden) formuleert de rechter die een echtscheiding uitspreekt altijd de reden waarom de partners uit elkaar willen?
5. In welke stad is het Spoorwegmuseum gevestigd?
6. Wat is de prijs van een gewone strippenkaart met 15 strippen?
7. Maakt iemand die zich verkiesbaar stelt voor de Tweede Kamer gebruik van het actief of het passief kiesrecht?
8. Hoeveel vliegtax betaal je voor een vlucht van 2000 km vanaf Schiphol?
9. Welke minister in het kabinet Balkenende gaat over onderwijs?
10. Kun je met de trein over de Afsluitdijk? 

Antwoorden van juli 1. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten 2. 13-25 november 2008 3. Belastingdienst 4. duurzame ontwrichting 5. Utrecht 6. € 6,90 7. passief kiesrecht 8. € 11,25 9. Plasterk 10. nee
De prijs is gewonnen door Pramod Agrawal met alle antwoorden goed.

vragen juni

1. Door welke minister-president werd het Nederlands elftal de dag na de WK-finale in 1974 ontvangen?
2. Waarom werd het kleine plaatsje Soestdijk uitgekozen voor die receptie in 1974?
3. Salomon Kalou moest in 2006 inburgeringsexamen doen om mee te mogen spelen met het Nederlands elftal. Wat was de uitslag van dat examen?
4. Naast welk groot verkeersplein ligt het nieuwe stadion van de voetbalclub ADO?
5. Hoeveel procent inkomstenbelasting betaalt Marco van Basten over de top van zijn inkomen?
6. Uit welke Nederlandse vissersplaats komt Dirk Kuyt?
7. Over welke Amsterdamse gracht kreeg het Nederlands elftal na het EK in 1988 een rondvaart?
8. Welke omroep heeft in het nieuwe seizoen de uitzendrechten van samenvattingen van eredivisiewedstrijden?
9. Wat betekent de ‘P’ in PSV? 
10. Wat is het laatste woord van het eerste couplet van het Wilhelmus?

 Antwoorden van juni: 1. Joop den Uyl 2. Daar woonde koningin Juliana 3. niet geslaagd 4. Prins Clausplein 5. 52% 6. Katwijk 7. Prinsengracht 8. NOS 9. Philips 10. geëerd
De prijs is deze maand gewonnen door Tatyana Luttje-Valkanotska. Zij had als enige alle antwoorden goed.

vragen mei

1. Wat is de verjaardag van prinses Máxima?
2. Wat betekent de afkorting ANWB?
3. Hoeveel vrouwelijke ministers heeft Nederland?
4. Welke bank heeft vorig jaar ABN-AMRO overgenomen?
5. In welke provincie ligt de Hondsbossche Zeewering?
6. Leefde Rembrandt eerder of later dan Vincent van Gogh?
7. Hoe heet de universiteit van Nijmegen?
8. Is Zeeuws-Vlaanderen een eiland?
9. Uit welke taal komt het begrip ‘curriculum vitae’?
10. In welke maand betalen de meeste werkgevers vakantiegeld uit?

 Antwoorden van mei: 1. 17 mei 2. Algemene Nederlandse Wielrijders Bond 3. 5 ministers 4. Fortis, Royal Bank of Scotland en Banco Santander 5. Noord-Holland 6. eerder 7. Radboud Universiteit 8. nee 9. Latijn 10. mei.
De prijs deze maand is gewonnen door Michalina Plociennik. Zij had alle antwoorden goed.

vragen april

1. Onder welk ministerie valt de douane?
2. Is de Betuwelijn en de HSL hetzelfde?
3. Hoe lang moet een werkgever een werknemer in vaste dienst doorbetalen bij langdurige ziekte?
4. In welke plaats ligt de Keukenhof?
5. In welke stad vergadert het Europese Parlement?
6. Wat betekent ‘Arbo’ in Arbowet?
7. Wat is de officiële naam van de zorg aan zieken en gehandicapten door buren, familieleden en vrienden?
8. Tot welke leeftijd gaan kinderen naar het Consultatiebureau?
9. In welk jaar werd Nederland een koninkrijk?
10. Hoe hoog is de boete die een auto krijgt voor door rood licht rijden?

Antwoorden van april: 1. Ministerie van Financiën 2. Nee 3. 2 jaar 4. Lisse 5. Gevestigd in Straatsburg maar vergaderingen ook in Brussel 6. arbeidsomstandigheden 7. mantelzorg 8. tot 4 jaar 9. 1813 10. 150 euro.
De prijs is deze maand gewonnen door Grecel Acebedo. Zij had alle antwoorden goed.
  

vragen maart

1. Hoe heet de minister die over integratie gaat?
2. Welke Nederlandse steden zijn in stadsdelen met een eigen bestuur opgedeeld?
3. Hoe heten de 5 Nederlandse Waddeneilanden?
4. Wat betekent de afkorting havo?
5. In welke wet is de ‘bijstand’ geregeld?
6. Welke instelling regelt de studiefinancieringen in Nederland?
7. Zit de tandarts in het basispakket van de zorgverzekering?
8. Van welk jaar tot welk jaar was Nederland door de Duitsers bezet?
9. Wat is de pensioengerechtigde leeftijd?

antwoorden van maart: 1. Ella Vogelaar 2. Amsterdam en Rotterdam 3. Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland, Schiermonnikoog 4. hoger algemeen voortgezet onderwijs 5. Wet werk en bijstand (WWB) 6. Informatie Beheer Groep (IBG) 7. Alleen voor jongeren tot 22 jaar (zowel ja als nee zijn goedgerekend) 8. 1940-1945 9. 65 jaar
De prijs is deze maand gewonnen door Marianna Kalasjian. Zij had alle antwoorden goed.

vragen februari

1. Wat was de oude naam van KNS?
2. Wat is een commissaris van de koningin?
3. Wat is de jeneverstad?
4. Hoeveel academische ziekenhuizen heeft Nederland?
5. Wie was Thorbecke?
6. Bij welke instelling vraag je kinderbijslag aan?
7. ‘Box 1’ is een begrip dat thuishoort bij ………..
8. In welk jaar was de Watersnoodramp?
9. Is er officieel paspoortcontrole aan de Nederlands-Duitse grens?
10. Zit de anticonceptiepil wel of niet in het basispakket van de zorgverzekering?

 De antwoorden van februari 1. Maatschappij Oriëntatie 2. hoogste provinciebestuurder 3. Schiedam 4. acht 5. ontwerper van de Grondwet van 1848 6. SVB 7. inkomstenbelasting 8. 1953 9. nee 10. ja
De prijs is gewonnen door Naznaz Totinchy die als enige alle vragen goed had.

vragen januari

 1  In welk jaar werden de inburgeringscursussen verplicht?
2  Wat is een provinciehuis?
3  Heeft Rotterdam wél of niet de grootste haven van de  wereld?
4  Hoe lang duurt een vwo-opleiding?
5  Hoe heette de overleden echtgenoot van koningin Beatrix?
6  Bij welke instelling vraag je een bijstandsuitkering aan?
7  Wat is het mimimumloon (per maand) voor een vrouw van 30 jaar? 
8  De hoogovens staan in de plaats …………..
9  Kun je de strippenkaart gebruiken om in de trein te reizen?
10 Is je Nederlandse zorgverzekering ook geldig in Duitsland? 

De antwoorden van januari (veel mensen hebben de vragen gemaakt maar niemand heeft de antwoorden ingezonden): 1. 1998  2. het gebouw van het provinciebestuur 3. Nee, Shanghai en Singapore zijn groter, wel de grootste van Europa 4. normaal 6 jaar 5. Prins Claus (van Amsberg) 6. In eerste instantie bij het CWI, vervolgens gaat de aanvraag door naar de gemeente 7. 1335 euro bruto per maand 8. IJmuiden 9. nee (op sommige lijnen in het noorden wel) 10. ja