Minister van der Laan heeft maatregelen aangekondigd waarmee de eisen voor huwelijks- en gezinsmigratie worden verscherpt. Het vereiste niveau voor het examen buitenland zal op 1 juli 2010 worden opgetrokken tot A1 (CEF). Op 1 januari 2011 wordt de mondelinge Toets Gesproken Nederlands uitgebreid met een leestoets op A1 niveau. Dat betekent dat analfabeten worden uitgesloten van emigratie.

De aanleiding om de eisen strenger te maken was een motie over huwelijksmigratie door de kamerleden Van Toorenburg (CDA) en Dijsselbloem (Pvda).  Het kabinet liet onderzoek doen en kwam tot de conclusie dat huwelijksmigratie en de integratie om strengere regels vroegen. Het gaat hierbij niet alleen om versterking van de startkwalificatie van immigranten. Volgens de onderzoekers moet er iets gedaan worden tegen gedwongen huwelijken en schijnhuwelijken. De minimumleeftijd voor een geldig huwelijk is gesteld op 18 jaar. Huwelijken tussen nichten en neven, waarvan in 25% van de gevallen van partnerkeuze onder Marokkanen en Turkse Nederlanders sprake zou zijn, worden niet langer erkend door de IND.

Personen die zich eerder schuldig hebben gemaakt aan huiselijk geweld mogen geen partner meer uit het buitenland laten komen.

Een lijst voornemens die een strenge aanpak belooft. De ferme taal doet denken aan het politieke klimaat waaronder de Wet Inburgering twee jaar geleden tot stand kwam. Ik vraag me af of het kabinet niet erg veel tegelijk wil. Is het niet realistischer om eerst alle aandacht te richten op het oplossen alle misstanden die als onbedoelde effecten van deze wet in het systeem zijn geslopen?