Voor inburgeringsexamen in Nederland én buitenland
 
Met ingang van 15 maart 2008 wordt het moeilijker om te slagen voor de Toets gesproken Nederlands in het kader van de Wib (Wet inburgering in het buitenland) en de Wi (Wet inburgering). Deelnemers moeten méér vragen goed beantwoorden om te kunnen slagen.
Nader onderzoek door TNO en het Research Center voor Examinering en Certificering (RCEC) heeft uitgewezen dat de huidige “slaaggrens” onvoldoende meet of de kandidaat daadwerkelijk beschikt over het gewenste taalniveau (A1min voor inburgering in het buitenland, A2 voor inburgering in Nederland).
De gevraagde taalniveaus (A1min en A2) blijven ongewijzigd. 

 (overgenomen van de site van de IND)