delft.bmp 

Ruim twaalf jaar geleden werd aan de Rotterdamse Schiehaven begonnen met de bouw van een houten oorlogsschip zoals eind achttiende eeuw als ‘’s-Lands schip van Oorlog’ gebruikt werd. Model voor deze replica stond De Delft, een schip dat in 1797 in gevecht met de Engelsen tijdens de Zeeslag van Kamperduin verging.

Als je regelmatig over de Westzeedijk reed, bleef je automatisch op de hoogte van de vorderingen van de bouw. Spant na spant werd gezet en op een gegeven moment stak er een staketsel in de lucht dat deed denken aan het karkas van een reusachtig prehistorisch dier. Wie wilde weten hoe de bouw precies in zijn werk ging, kon op de werf terecht voor een bezichtiging. Wie een bezoek met een feestje wilde combineren kon bij De Delft een groepsarrangement boeken inclusief rondleiding, hapje en drankje.

Toen de spanten overeind stonden, werd het stil op de werf en begonnen passanten en bezoekers zich af te vragen of er verder nog iets ging gebeuren. En toen iedereen het karkas in weer en wind alsmaar grijzer en grijzer zag worden, viel niet meer te ontkennen dat er iets mis was. De meest gehoorde verklaring luidde dat het project, bedacht als leerwerkplek voor jongeren, te lijden had van de crisis. Vorig jaar leek het helemaal mis te gaan. Het Havenbedrijf Rotterdam dat veel subsidie in de stichting had gestoken, staakte zijn steun omdat het ontevreden was over de resultaten.

Het bestuur erkende dat het niet goed ging, nam zijn verantwoordelijkheid en besloot het roer om te gooien. De werf kreeg een nieuwe naam: Historische werf Rotterdams Welvaren en de activiteiten werden in vier divisies opgedeeld: de werf als productiebedrijf; als leerwerkbedrijf; als bezoekers- en educatiecentrum en als partycentrum. Bewust is gekozen voor het streven naar omzet en dit lijkt zijn vruchten af te werpen. In de gebouwen is volop bedrijvigheid. In de werkplaats worden naast onderdelen voor De Delft ook kleinere boten in opdracht gebouwd en andere houten producten voor de verkoop zoals tuinbanken. De verwachting is dat er dit jaar 135 leerlingen worden opgeleid, een aantal dat in 2016 moet uitgroeien naar 350. Boven in Het Boegbeeld waar bezoekers iets kunnen eten en drinken zijn gezellige zitjes gemaakt met uitzicht op de Nieuwe Maas en de werkplaats. In de ontvangsthal zijn tentoonstellingen te zien, op dit moment bijvoorbeeld van voorwerpen die bij opgravingen naar de VOC scheepswerf in het naburige Delfshaven naar boven gekomen zijn. Ook bevindt zich hier een filmzaaltje en de Rotterdamse Scheepvaart Boekhandel die gespecialiseerd is in maritieme boeken en aanverwante artikelen.

Ook is educatie is een vast onderdeel van de Historische werf Rotterdams Welvaren. Scholen kunnen een bezoek aan de werf brengen en voor leerlingen van groep 7 en 8 zijn lespakketten te downloaden waarmee dit bezoek kan worden voorbereid. De groep vrijwilligers groeit.

Het nieuwe elan lijkt het makkelijker te maken om nieuwe sponsors over de streep te trekken. Er is hoop dat ook het Havenbedrijf Rotterdam zich weer bij hen zal voegen.

Buiten lijkt het karkas van De Delft er nog steeds wat verloren bij te staan maar ingewijden leggen uit dat dit slechts schijn is. De eerste opzet van de romp van het schip is te overhaast gebeurd zodat er nogal wat ‘herstelwerkzaamheden’ verricht moeten worden voordat er echt verder gegaan kan worden met de bouw. Inmiddels is hiermee een begin gemaakt. Voorspellingen over de datum van de tewaterlating worden niet gedaan. Dit zou het einde van het project betekenen en daar heeft niemand nog zin in, nu het na een moeizame start eindelijk op gang lijkt te komen.