publieke-omroep.jpg

 

Volgend jaar september zal er een flinke verschuiving plaatsvinden in het aanbod aan programma’s op de publieke zenders. Dan gaat een periode van vijf jaar in met een nieuwe verdeling van de zendtijd. Zoals bekend wordt de beschikbare zendtijd op radio en televisie verdeeld onder de ledenomroepen. Daaraan is ook een budget gekoppeld dat de toegelaten omroepen van de overheid krijgen om hun programma’s te realiseren.

Elke vijf jaar kunnen zich ook nieuwe omroepen melden om tot het bestel te worden toegelaten. Twee initiatieven zijn hard op weg om per 1 september 2010 de status van aspirant omroep te verkrijgen: Wakker Nederland en PowNed. Zij hebben zich deze week aangemeld met de benodigde 50.000 leden. Om daadwerkelijk toegelaten te worden moeten zij de komende maanden over een beleidsplan buigen. Daarin moeten zij aantonen dat ze een nieuwe stroming vertegenwoordigen en dat ze zich inhoudelijk onderscheiden van de bestaande omroepen. Het Commissariaat van de Media, de Raad voor Cultuur en de raad van bestuur van de NPO beoordelen deze criteria en beslissen erover. In het verleden is het voorgekomen dat initiatieven die door het benodigde minimum aantal leden werden ondersteund toch werden geweigerd. Een politieke beslissing, zou je kunnen zeggen.

Wakker Nederland bedient de lezerskring van de Telegraaf met nieuws voor hard werkende mensen die niet gehoord worden. PowNed komt voort uit het internetplatform Geenstijl.nl en is er voor de kritische en jonge internetgeneratie.

Het publieke omroepbestel is een belangrijk onderwerp om uit te leggen aan nieuwkomers. Het wordt er niet makkelijk op. De ‘traditionele’ uitleg begon altijd keurig bij de verzuiling. De afkortingen van de grote omroepen kon je mooi herleiden tot de oude zuilen. Dat de programma’s van deze omroepen vaak weinig meer lieten zien van deze oorspronkelijke ‘signatuur’ illustreerde keurig de ontzuiling.

De huidige en toekomstige aspirant omroepen staan steeds verder af van deze traditie: BNN, Max, Llink en binnenkort dus waarschijnlijk ook Wakker Nederland en PowNed. De tijd lijkt niet ver meer dat de traditionele omroepen een minderheid zullen vormen. Interessant wordt de discussie wat of het doel van het omroepbestel nog is. Willen de ledenomroepen nog dragers zijn van culturele en religieuze waarden of zijn het de kijkcijfers waar ‘Hilversum’ straks uitsluitend om draait?