staatscourant.jpg 

 

Sinds jaar en dag is het gebruikelijk dat belangrijke berichtgeving van de overheid gepubliceerd wordt in de Staatscourant. Het gaat om berichten waarvan de wet voorschrijft dat ze op die plaats gepubliceerd worden. Daarnaast verschijnen er in deze krant verschillende categorieën openbaarmakingen van het ministerie van Binnenlandse Zaken, zoals faillissementen, intrekkingen van rijbewijzen en wijzigingen van huwelijkse voorwaarden. Voor de uitgifte van de Staatscourant is het ministerie van Binnenlandse Zaken verantwoordelijk.

Publicatie van de teksten van de wetten zelf is te vinden in het Staatsblad. De zorg voor de uitgifte hiervan berust bij het ministerie van Justitie. Elke Nederlandse wet wordt weergegeven met de dag waarop zij in het Staatsblad werd gepubliceerd. Wetten kunnen pas in werking treden als ze in het Staatsblad gepubliceerd zijn. Zo is de Wet Inburgering gekoppeld aan Staatsblad 24 mei 2007 publicatienummer 203.

 Staatscourant en Staatsblad worden elke werkdag uitgegeven. Deze traditie gaat terug tot 1814. In april 2009 zullen de uitgaven een belangrijke wijziging ondergaan. Vanaf dan zal de Staatscourant uitsluitend nog digitaal verschijnen op website www.sconline.nl. Een abonnement op deze site kost € 319,- per jaar. Volgens een woordvoerder van de Staatscourant in het radioprogramma OVT telt de Staatscourant 5000 abonnees. Het merendeel daarvan bestaat uit zakelijke instellingen