Waarschijnlijk is het een ingewikkeld onderwerp in KNS lessen, maar zeker niet onbelangrijk. KNS probeert inzicht te verschaffen in de verhouding tussen overheid en burger. Op veel terreinen is die verhouding ingrijpend aan het veranderen. Op gebieden waar vroeger de overheid alles voor ons regelde, krijgt de burger opeens vrije keuze.
De Wet Inburgering is voor veel nieuwkomers een ware vuurdoop met keuzemogelijkheden die bijna niet uit te leggen zijn. Maar ook gevorderde burgers hebben moeite met ingewikkelde stelsels. Deze weken worden we gebombardeerd met reclamespotjes over zorgverzekeringen, en aanbiedingen van energieleveranciers. 
Veel ouderen zijn behoorlijk gedupeerd door de invoering van de WMO. Waar ze vroeger ‘automatisch’ thuiszorg kregen, beslist nu een gemeenteambtenaar dat een alfahulp voor huishoudelijke werkzaamheden ook wel volstaat.
De liberalisering (opgeven van het monopolie) van de postmarkt per 1 januari 2008 is opgeschort omdat de gewone postbode wordt verdrongen door mensen die bereid zijn dit werk voor veel minder te doen als bijbaantje. 
De wissels van het Nederlandse spoor blijken in een zorgwekkende staat van onderhoud te verkeren, nadat dit onderhoud in handen is gegeven aan het verzelfstandigde Prorail.
Kortom: iedereen heeft dagelijks met deze trend uit de jaren negentig te maken. 
Overigens lijkt het erop dat het huidige kabinet terughoudender omgaat met de privatisering van staatsbedrijven. De Nederlandse Staat is grootaandeelhouder van bedrijven als Schiphol, de Gasunie en de Nederlandse Spoorwegen en zal dit blijven. De staat is zelfs van plan om belangen in het Havenbedrijf Rotterdam en de Zuidas in Amsterdam uit te breiden om meer invloed te houden.