De eindtermen KNS veronderstellen dat de inburgeraar ‘noemt de hoofdpunten uit het parlementaire stelsel (Regering, Eerste en Tweede Kamer, Prinsjesdag), meerpartijenstelsel (denominatie, richtingen).’ Dit zou een norm voor succesvol handelen zijn.

Afgelopen week deed zich weer de gelegenheid voor om rond Prinsjesdag extra aandacht te besteden aan zaken rond het thema ‘staatsinrichting en rechtsstaat.’ De makkelijkste manier is om rond een uur de televisie aan te zetten en naar de aankomst van de koningin bij de Ridderzaal te kijken, gevolgd door het voorlezen van de troonrede. De plaatjes bieden volop stof voor een leuke les in een feestelijke sfeer. De traditie van de hoedjes, de gezichten die het kabinet vertegenwoordigen, het koffertje, de uitspraak van het Nederlands door de koningin.

En dan eindigen we met ‘het gaat eigenlijk om morgen, dan beginnen de Algemene Beschouwingen.’ en nemen we ons voor om daar op terug te komen.

Dit jaar gaat het over de staatsschuld, de krimp van het nationaal product, de dreiging met bezuinigingen en de houding van een kabinet dat zelf op zoek is naar een ‘norm voor succesvol handelen’ met commissies die uit moeten zoeken hoe er bezuinigd gaat worden en daarmee (nog) niet de aangekondigde daadkracht toont waarmaakt. Toch denk ik dat het belangrijk is om zulke onderwerpen aan te snijden. Niet blijven hangen bij de oneliners uit de debatten! In de betere kranten staan op de pagina’s met achtergrondnieuws genoeg beschouwende artikelen die een mooi aanknopingspunt kunnen zijn.