In het juninummer van het Tijdschrift voor het onderwijs aan anderstaligen LES schreef Annet Berntsen een artikel met tips en adviezen over het portfolio. Zij is daarvoor een ochtend op locatie geweest bij de IB-Groep in Utrecht en heeft daar gesproken met verschillende betrokkenen.
De kandidaten die zij sprak hadden gekozen voor de mogelijkheid om zelfstandig een portfolio van dertig bewijzen te verzamelen. Dat scheelde aanzienlijk in de kosten ( € 104,- tegenover  € 300,- voor assessments). Het verzamelen van de bewijzen was niet altijd even leuk geweest. Vaak had de andere partij ook niet begrepen wat de bedoeling was. Maar achteraf vonden de kandidaten toch dat zij erdoor in contact gekomen waren met anderen. Het afsluitende panelgesprek verliep over het algemeen goed.
De examinatoren klaagden erover dat de deelnemers vaak slecht geïnformeerd waren. Belangrijk voor die informatie is de website www.handreikinginburgeringgemeenten.nl (vragen en antwoorden en documenten, met o.a. een handleiding voor het panelgesprek). 

Gebrek aan informatie leidde nog wel eens tot deze knelpunten.

  1. Kandidaten weten niet dat ze op de dag van het panelgesprek ook een schrijfopdracht (schrijftaak) van 15 minuten moeten maken. Dit komt vaak doordat de kandidaat het begrip ’schrijftaak’ verwart met ’schrijfbewijs’.  
  2. Bij het examen stellen de examinatoren vragen en geven zij instructie ’volgens het boekje’. De vragen worden in portfoliotaal gesteld en de instructie mag niet te uitgebreid zijn.  Om de opdrachten te begrijpen moeten kandidaten termen kennen als ’er uit zien’ en ‘een verslag maken’. Als een kandidaat de instructie niet begrijpt, kan hij of zij initiatief nemen. Het staat hem of haar altijd vrij om vragen te stellen.
  3. De eisen die aan portfoliobewijzen worden gesteld veranderen regelmatig. Zo mogen gespreksbewijzen van telefoongesprekken door de kandidaat zelf worden ingevuld. Een aangifte bij de politie komt alleen in aanmerking voor een gespreksbewijs en niet voor een schrijfbewijs. (Het aangifteformulier zelf is immers door de politie ingevuld.)
  4. Veel kandidaten weten niet dat ze na het panelgesprek nog een centraal examen moeten waarvan de digitale praktijktoets onderdeel is (en KNS en de Toets Gesproken Nederlands).

Annet Berntsen informeerde naar de lange tijd die er vaak zit tussen de aanvraag en de uitslag (vier maanden). Volgens de coördinator en voorzitter van de Utrechtse examencommissie moet de kandidaat zich goed houden aan de eisen die de procedure van zes stappen stelt.

  • Niet vergeten om bij de eerste aanvraag een aanmeldformulier te doen.
  • Het portfolio wordt net zo lang teruggestuurd tot het in orde is.
  • Voor het panelgesprek moet er eerst betaald is. Na binnenkomst van de betaling duurt het nog vier tot zes weken tot de afspraak.

Binnen vier weken na het panelgesprek ontvangt de kandidaat de uitslag per post.