politie.jpg 

 

De politie bezint zich op haar houding tegenover de veranderende Nederlandse samenleving. Speciaal voor agenten is een boekje verschenen: Politie voor eenieder. Agenten die te maken hebben met het uiteenvallen van de Nederlandse samenleving in steeds meer groepen, leren zich bewuster te zijn van hun handelen. Politiekorpsen streven naar landelijke richtlijnen voor het contact met de burgers.

Het is aardig om dit boekje op internet te raadplegen. De veranderingsprocessen in de samenleving worden in heldere taal verwoord en de onderliggende bewegingen goed benoemd. De globalisering van de samenleving is een feit waar niemand meer omheen kan. De maatschappij valt uiteen in kleinere groepen met eigen normen en waarden.

Tot voor kort leek politieoptreden ingegeven door twee tegenovergestelde opvattingen:

·        Er bestaan voor iedereen algemeen geldende normen en waarden (universalisme).

·        Elke cultuur kent verschillende waarden. Andere dienen die te accepteren (cultuurrelativisme).

Beide opvattingen hadden hun gevaren. De eerste opvatting veronderstelt culturele dominantie; de tweede opvatting leidt tot verlies voor interesse in unieke individuen.

De politie pleit nu voor optreden waarin de opvattingen worden gecombineerd en noemt dit pluralisme. Het erkennen van verschillen wordt als voorwaarde voor de dialoog gebruikt. In die dialoog maakt de politie duidelijk dat ze de pluraliteit van burgers erkent maar dat in haar handelen niet aan de integriteit van de politie te tornen valt. Het boekje somt een lange lijst dilemma’s op die politieagenten tijdens trainingen krijgen voorgelegd.

Wat als na een inbraak in een moskee van een rechercheur geëist wordt dat hij zijn schoenen uittrekt?  Of als iemand er op staat dat zijn aangifte van een misdrijf niet door een vrouwelijke medewerkster wordt afgehandeld?

Aardig is dat het boekje geen pasklare antwoorden geeft maar de dilemma’s openhoudt. Ook voor lessen KNS zitten er inspirerende situaties bij.