Regelmatig vragen mensen me: ‘Vind je het niet vervelend om boeken te schrijven over dingen die na een paar jaar allemaal weer anders zijn?’ Zij doelen dan op de snelheid waarmee allerlei wetten, regels en maatschappelijke opvattingen veranderen en daarmee de inhoud van KNS. 
Integendeel, ik vind dat eigenlijk wel leuk. Deze dagen ben ik bezig met een herziening van Nederland in zicht, mijn eerste Maatschappij Oriëntatie-boek uit 2003. Van dit boek zal in april een geheel nieuwe versie op de markt komen, dus alle ruimte om nu dingen te veranderen. Pas dan zie je hoe de samenleving altijd maar in beweging is.
En ik herinner me nog duidelijk hoe ik er destijds met enige tevredenheid van uitging dat het in Nederland na de invoering van de euro, de herziening van het belastingstelsel, de nieuwe inrichting van het mbo en de invoering van het CWI wel even over zou zijn met de veranderingen.
Nauwelijks speelde toen nog de invoering van de nieuwe zorgverzekering, het nieuwe erfrecht en niet te vergeten de nieuwe inburgeringswet. Zaken waar we alweer een tijdje mee omgaan of ze nooit anders geweest zijn.
Ook Kom verder! heeft na anderhalf jaar regelmatig te maken met dingen waarop nieuwe versies en de docentenhandleiding aangepast moeten worden. Ik vraag me overigens af hoe dat met de eindtermen KNS zal gaan. Die zijn voor onbepaalde tijd vastgesteld terwijl ook die geen eeuwigheidswaarde hebben.
Maar waarom nou die titel boven dit stukje? Dit is namelijk het nieuws voor 2008! 
Het rijexamen is aanzienlijk veranderd. Automobilisten in opleiding krijgen bij het examen de opdracht om een traject te rijden in plaats van bij elke hoek een commando. De anticonceptiepil zit voortaan voor alle vrouwen in het basispakket (was tot 18 jaar). Iedereen tot 22 jaar heeft recht op gratis tandheelkundige behandeling (was tot 18 jaar).
Alvast wat anticiperend: dit jaar zal kunststofafval naast glas en papier toetreden als categorie gescheiden afval; vanaf 1 juli zal eindelijk toch het rookverbod in het horeca een feit zijn. Helemaal aan het eind van het jaar komt volgens optimisten de landelijke invoering van de OV-chipkaart in beeld. Lessen over het gebruik van de strippenkaart kunt u dus voorzichtig achterwege laten. Niet zo erg toch?