Komende week zullen de meeste inburgeringscursussen weer van start gaan. Opnieuw een schooljaar dat met veel onzekerheden begint. Bij veel docenten overheerst het gevoel dat de energie die door de jaren gestoken is in de ontwikkeling van hun vak, teniet gedaan wordt doordat de veranderde wet de nieuwe instroom van cursisten in de weg staat. De vertrouwde NT2 methodiek is behoorlijk op zijn kop gezet; de werkgelegenheid van docenten wordt steeds verder uitgehold. Cursisten voelen zich vaak onzeker doordat ze veel dingen zelf uit moeten zoeken en vaak niet weten wat van hen verwacht wordt, welke keuze ze moeten maken om in te burgeren of de Nederlandse nationaliteit te verkrijgen.
Opmerkelijk vlak voor de vakantie was de uitspraak van de vreemdelingenkamer van de rechtbank van Amsterdam over het examen buitenland. Nederland zou niet mogen eisen dat iemand die voor gezinshereniging naar Nederland wil emigreren, als voorwaarde voor een machtiging tot voorlopig verblijf daarvoor eerst een toets moet afleggen. Ik heb begrepen dat in de motivering van deze uitspraak berust op het feit dat deze eis in de Vreemdelingenwet uit 2001 ontbreekt en dat het kabinet ervoor zou kunnen kiezen om deze wet alsnog aan te passen. De enige zekerheid lijkt dat er eerst weer een periode van onzekerheid aanbreekt. 
Ik wens iedereen alle sterkte, wijsheid en kalmte toe om het beste van dit nieuwe jaar te maken en dat docenten en cursisten op basis van nieuwe ervaringen eindelijk weer grond onder de voeten gaan voelen van de ingeslagen weg.  Dat verdienen we onderhand wel!