kns-oefenexamen.JPGKlik hier voor tien gratis vragen!

 

Na een maandenlange periode van voorbereiding is het dan eindelijk zo ver: vandaag heeft uitgeverij Boom een nieuw leermiddel gepubliceerd waarvan de tekst van mijn hand is: het KNS examen op de computer. Iedereen kan voor € 5,- een inlogcode aanschaffen voor een KNS examen dat qua onderwerpen en niveau vergelijkbaar is met het officiële KNS examen. Voor degenen die extra willen oefenen, zijn er zelfs drie oefenexamens beschikbaar. Wie de toegangscodes voor drie examens in één keer bestelt, betaalt daarvoor € 10,-. U krijgt deze codes onmiddellijk toegestuurd nadat u ze via http://www.nt2.nl/online_cursussen/kns_examen hebt besteld en betaald. 

In de inburgering is grote behoefte aan materiaal om examens direct te oefenen. De verplichte examens steunen op een uitgebreid pakket eindtermen. Zo worden er bij KNS acht verschillende onderwerpen onderscheiden waarvan cursisten iets moeten weten. Deze onderwerpen omvatten elk een groot aantal items. Zelfs voor docenten is het lastig om de examenstof paraat te hebben.

KNS examen komt daarin tegemoet. De CP’s en CH’s van de eindtermen KNS heb ik omgewerkt tot een ‘wat u moet weten’ lijst. Deze ‘hertaalde’ eindtermen KNS zijn het uitgangspunt van KNS examen. In de zeventig oefenvragen komen alle belangrijke eindtermen een keer voorbij. Zo is er nu ‘KNS in vraagvorm’ dat verankerd is in een verifieerbare context. Na afloop van het examen verschijnt een uitgebreide feedback. De cursist kan de vragen rustig nog eens bekijken; zien wat hij of zij fout heeft en wat het goede antwoord wél was. Door met de muis over het antwoord te bewegen, wordt ook de betreffende eindterm zichtbaar. De informatie beperkt zich dus niet tot het goede of foute antwoord. Minstens zo belangrijk is het inzicht in de achtergrond waartegen elke vraag gesteld is.  

In de officiële vragen treden telkens personen op die aan het begin van het examen worden voorgesteld. Ook de vragen van het KNS oefenexamen zijn geformuleerd vanuit het perspectief van terugkerende personen. De cast van Kom verder! staat hiervoor model.