serie_99.jpg 

Eind juli verscheen bij uitgeverij Boom een geheel herziene versie van Nederland in zicht. In 2003 was dit mijn eerste boek, toen nog uitgegeven bij Wolters/Noordhoff. Aanleiding om het te schrijven waren mijn lessen Maatschappij Oriëntatie aan hoogopgeleiden aan het ROC van Amsterdam. Het beschikbare MO-materiaal paste niet bij de cursisten. Het was betuttelend en `Nederland´ en `de Nederlander´ werden wel erg clichématig afgeschilderd.
Ik wilde een benadering van het vak vanuit burgerschap en laten zien hoe de overheid de burger benadert in verschillende rollen: als opvoeder, belastingbetaler, huiseigenaar, huurder, werkgever, werknemer, recreant, weggebruiker, consument, werkzoekende, uitkeringsgerechtigde, zieke, student of belijder van een godsdienst. Mijn eigen lesmateriaal werd een bruikbaar concept voor een geheel nieuwe methode. Als rode draad gebruikte ik artikelen uit de Grondwet. Bijvoorbeeld over ruimtelijke ordening, vrijheid van meningsuiting en godsdienst, zorg voor huisvesting, conflictoplossing en werkgelegenheid.
In september 2003 besteedde NRC aandacht aan Nederland in zicht en ik werd uitgenodigd voor enkele gesprekken in Den Haag over de vernieuwing van de eindtermen. In ieder geval heeft dit opgeleverd dat het onderscheid tussen need-to-know en nice-to-know eindtermen kwam te vervallen.
Nederland in zicht is voor mij model van een logische indeling van het vak KNS.  Ik was dan ook blij toen uitgeverij Boom mij vroeg om het boek te herschrijven. Daarbij realiseerde ik me hoe ontzettend veel er in vijf jaar tijd veranderd was in Nederland. Ik vind het bijzonder om te zien hoe de praktijk ontwikkelt en de grondslagen hetzelfde zijn gebleven. De Grondwet is immers niet veranderd.
De methode Nederland in zicht sluit veel beter aan bij de nieuwe eindtermen KNS dan destijds bij de eindtermen MO. Ik heb de gehele inhoud punt voor punt tegen het licht van de eindtermen gehouden en in een schema ondergebracht. U vindt dat hieronder evenals de antwoorden op de vragen. Gebruikers hoeven dus geen docentenhandleiding meer aan te schaffen.
De beoogde doelgroep zijn alle hoogopgeleiden die zich doelgericht willen inlezen in de sociaal-economische, politieke en historische achtergronden van Nederland in een bekopte omvang van 140 pagina’s. Nederland in zicht is een ideale gids voor iedereen die op hoger niveau functioneert als werknemer, opvoeder, student, zelfstandige of kostwinner. 

eindtermen KNS en Nederland in zicht  

antwoorden op de vragen