Nog steeds bereiken mij vragen over wat je nodig hebt voor naturalisatie. Gisteren heb ik met eigen ogen een inburgeringscertificaat van een oud-cursist gezien dat twee jaar geleden door de gemeente Amsterdam was afgegeven. De plaats waar de afzonderlijke resultaten van de taalonderdelen en de MO toets moesten worden ingevuld was leeg gelaten…..
Met als gevolg dat deze oud-cursist het gehele inburgeringsexamen moet doen om zijn paspoort te krijgen. Terwijl hij op alle taalonderdelen niveau 3 gescoord had en 96% voor de MO-toets.
Het dienstencentrum Amsterdam Bos en Lommer vindt het een vreemde zaak en is bereid er werk van te maken. Wordt vervolgd.
Herkent u dit verhaal? Stuur dan een reactie en misschien kan ik er iets mee doen.