michiel-van-erp.jpg

In december zond de Vara een bijzondere zesdelige documentaire uit over inburgering in Nederland: Welkom in Nederland. Ik moet bekennen dat ik de uitzendingen pas later ontdekte waarop ik ze op internet in één adem heb bekeken. Een aanrader, voor het geval u er nog geen kennis van genomen hebt.
Ik vind het knap hoe het Van Erp zonder enige pretentie van deskundigheid gelukt is om zo een gevarieerd beeld te laten zien van de inzet die Nederlanders tonen om allochtonen in de samenleving op te nemen. Bijna dagelijks worden we door de media overtuigd van de verharding van de Nederlandse samenleving relatie tot vreemdelingen.
Deze documentaire is daar een tegenhanger van. Welkom in Nederland toont ons vele echte voorbeelden van situaties waarin allochtonen en autochtonen echt met elkaar in contact komen. De ene keer om er beter van te worden, andere keren belangeloos of misschien uit een drang om de ander te overtuigen van Nederlands wijsheid en inzicht. 
Ook laat hij ons zien dat de inburgering ook ver buiten de grootstedelijke sfeer speelt. 
Als ik naar de beelden kijk, heb ik het idee dat Van Erp op subtiel ironische wijze een spiegel voorhoudt van inburgeringsidealen. In een interview bij Pauw en Witteman ontkent hij dit. Het is veeleer verwondering die hem in de greep kreeg bij het maken van de opnamen.
Hoe dan ook. Michiel van Erp heeft een documentaire gemaakt waarin hij de inburgering op intelligente en oorspronkelijke wijze in kaart gebracht heeft.