leeuwendans.bmp 

Dit weekend wordt stilgestaan bij het feit dat precies honderd jaar geleden de eerste Chinezen zich in Nederland vestigden. Het ging om een groep van 26 scheepsarbeiders die voor lage lonen in dienst genomen werden om de wilde stakingen te breken die toen met regelmaat in de Amsterdamse haven voorkwamen. Op dit moment wonen er 100.000 mensen van Chinese afkomst in Nederland, hoewel immigratie vanuit China naar Nederland nooit makkelijk is geweest en onder het communistische regime lange tijd zelfs geheel onmogelijk. Veel Chinese Nederlanders die hier na de oorlog zijn gekomen, waren afkomstig uit Hongkong dat daarbuiten viel.

De media besteedden afgelopen dagen uitgebreid aandacht aan deze mijlpaal. Verschillende generaties komen aan het woord. Kenmerkend voor veel Chinezen is hun drang om liever niet in loondienst te werken maar voor zichzelf. In de jaren twintig legden zij zich toe op de handel. In de jaren vijftig en zestig werden overal in het land Chinese restaurants geopend door de tweede generatie. Dit waren echte familiebedrijven waarin iedereen meehielp. De restaurants nemen in elke stad en ook in veel dorpen nog steeds een vaste plaats in. Toch maakt de jongste generatie zich steeds vaker los van dit harde bestaan. Veel jongens en meisjes kiezen ervoor om via studie hogerop te komen. In het Nederlandse onderwijs onderscheiden zij zich door hun enorme ijver en doorzettingsvermogen en hun voorliefde voor exacte vakken. Inmiddels vormen zij de vierde generatie Chinezen in Nederland die geheel geïntegreerd lijkt.

 Dit eeuwfeest is dan ook een mooie aanleiding om in het openbaar eens flink uit te pakken. Wie gisteren het centrum van Amsterdam bezocht werd verrast door een indrukwekkende Chinese traditie: de leeuwendans. Honderd leeuwenpakken met elk twee dansers achter elkaar, voerden een kleurrijk en beweeglijk schouwspel op tussen de Dam en de Nieuwmarkt.

Hopelijk zorgen dit soort evenementen ervoor dat de Chinese cultuur meer bekendheid krijgt. Op de eerste plaats is dat goed voor de integratie van de minst opvallende groep immigranten die zich over heel Nederland verspreid heeft. Maar ook economisch en politiek gezien verdient China veel meer aandacht dan de afgelopen honderd jaar het geval geweest is. Steeds meer experts zijn er van overtuigd dat dit land in de komende honderd jaar zal uitgroeien tot economisch centrum van de wereld.