statuut 

In de Nederlandse Antillen en Aruba is 15 december de datum waarop wordt stilgestaan bij het Koninkrijksstatuut. Het is een feestdag zoals 5 mei. Geen officiële vrije dag maar er vinden wel herdenkingen plaats. Dit Statuut werd op 15 december 1954 ondertekend door koningin Juliana. Hierin werden de verhoudingen tussen Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen geregeld. Zo kwam er een einde aan de koloniale verhouding tussen het moederland en de overzeese gebiedsdelen.
In Nederland geniet het Statuut minder bekendheid hoewel het statuut formeel boven de Nederlandse Grondwet staat. Deze week vinden er belangrijke besprekingen plaats over het Statuut tussen Nederland en de Antilliaanse eilanden. Waarschijnlijk gaat er definitief beslist worden hoe de nieuwe rechtsorde er in de nabije toekomst gaat uitzien.

Verder zal 15 december voortaan meer aandacht krijgen in de vorm van naturalisatiedag. In 2006 werd naturalisatiedag ingevoerd als de dag waarop gemeenten een ceremonie organiseren waarbij nieuwe burgers hun paspoort overhandigd krijgen. De datum werd aanvankelijk bepaald op 24 augustus. Dat was de dag waarop in 1815 de Nederlandse Grondwet in werking trad.  De ervaringen bij de meeste gemeenten met deze datum midden in de zomervakantie waren niet positief. Vandaar dat gezocht is naar een andere dag. Rekening houdend met het feit dat naturalisatie het hele Koninkrijk betreft, is men op 15 december uitgekomen. Ik vind dit een originele keuze. 
Degenen die de nationaliteit verkrijgen, zijn verplicht om deze ceremonie persoonlijk bij te wonen. Ook is bepaald dat zij een verklaring van verbondenheid afleggen.
In mijn woonplaats Amsterdam zal de ceremonie in aanwezigheid van burgemeester Cohen morgen om 16.00 uur plaatsvinden op het stadhuis. Omdat ikzelf het geschenk van de gemeente aan de nieuwe Nederlanders heb geschreven, zal ik er ook bij aanwezig zijn. Ik ben zeer benieuwd hoe de sfeer bij de ceremonie zal zijn. Ik zal daar in de loop van de week verslag van uitbrengen.