Het is moeilijk om duidelijkheid te krijgen hoe de invoering van het nieuwe examen verloopt. En hetzelfde geldt voor de voorbereiding hierop: de plaatsing van cursisten bij aanbieders en cursussen zelf. Extra lastig is het voor de groep die gedeeltelijk onder het oude en gedeeltelijk onder het nieuwe systeem valt. Hierbij kun je ook rekenen degenen die naturalisatie aanvragen op basis van hun inburgeringstoets onder de WIN. Zij die het inburgeringsexamen allang achter de rug hebben, komen ineens voor gekke verrassingen te staan.