‘Vandaag zien we een neiging tegenstellingen juist te verscherpen. Grofheid in woord en daad tast de verdraagzaamheid aan. Discussies ontaarden in verharde verhoudingen. In zo’n sfeer worden mensen al snel als groep over één kam geschoren en worden vooroordelen als waarheid aangenomen.  Daarmee erodeert de gemeenschapszin.’

Deze passage uit de Kersttoespraak van de koningin op 25 december 2007 was aanleiding tot enige commotie in de Tweede Kamer  2 dagen later. In Groot-Brittannië kent de Kersttoespraak van de koningin een nog sterkere traditie dan in Nederland. Daar zorgde een ‘alternatieve kersttoespraak’ voor nog meer ophef. Terwijl de Britse koningin haar toespraak op de BBC hield, sprak een volledig gesluierde moslima een 6 minuten durende vredeswens uit op Channel 4.
Les 13 uit Kom verder gaat over de positie van het Koninklijk Huis. Hoe ervaren nieuwe Nederlanders zo’n christelijk getinte boodschap van de koningin? Past deze traditie nog in deze tijd?