huurrecht.jpg 

In april hebben de meeste huurders van woningen een brief van hun verhuurders gekregen waarin de jaarlijkse huurverhoging wordt aangekondigd. Verhuurders hebben elk jaar op 1 juli het recht om een indexering op huur van hun woningen door te berekenen als zij dat minimaal twee maanden van tevoren aankondigen.

Dit jaar is de maximale verhoging vastgesteld op 1,2 procent, gelijk aan de inflatie. De verhoging mag alleen worden berekend over de ‘kale huur’, dus niet over eventuele servicekosten.

Voor huurders die denken dat ze teveel betalen zijn er mogelijkheden om de hoogte van hun huur aan te vechten bij de gemeentelijke huurcommissie. De meeste kans maken nieuwe huurders die binnen zes maanden na het aangaan van hun huurovereenkomst een verzoek indienen. Voor huurders in de vrije sector is dit zelfs de enige mogelijkheid. Dit zijn de woningen die voor meer dan € 647,53 per maand worden verhuurd.

Voor huurders die een verzoek tot huurverlaging willen indienen bestaat een objectief instrument om de redelijke huurprijs van hun woning zelf te berekenen. Daarvoor bestaat een puntensysteem. De gemeente heeft een lijst opgesteld om allerlei kenmerken van een woning in punten uit te drukken. Aan de hand van de oppervlakte, aantal wastafels, verwarming, lengte van het aanrecht, isolatie, liften, balkons en dergelijke worden punten toegekend.  

Als een woning niet over een keuken, toilet of wasgelegenheid beschikt geldt een apart puntensysteem voor kamerverhuur.

Verder is het mogelijk om achterstallig onderhoud aan te voeren als grond voor huurverlaging. De huurder mag nooit uit eigen beweging minder huur betalen maar moet altijd de officiële procedure volgen. Deze begint met een schriftelijke klacht aan de verhuurder. Als deze niet binnen zes weken reageert, kan de huurder verdere stappen ondernemen die uiteindelijk tot een uitspraak van de huurcommissie kan leiden, namelijk een huurverlaging die geldt totdat het euvel verholpen is.

Het is een heel gedoe, maar het schijnt dat degenen die de procedure aangaan hiermee vaak succes hebben. Wie deze stap overweegt, kan eerst eens kijken op de website www.huurverhoging.nl.