warme-truiendag

Vrijwel elke dag, week of maand lijkt tegenwoordig wel gekoppeld aan een thema: Wereld Braille dag; Wereld Yoga Dag; Linkshandigendag, Wereld Borstvoeding Week, Vredesweek of Nationale Ouderendag, Maand van de Spriritualiteit of Internationale Vrijwilligersdag. Waar komen deze koppelingen van de kalender met thema’s vandaan? Zitten er idealistische of commerciële overwegingen achter? Steunt zo’n ‘dag, week of maand van’ werkelijk of een bestaande traditie of gaat het om de zoveelste hype?

Als je een rondje op internet maakt, kom je zó veel van dit soort ‘benoemde’ dagen, weken en maanden tegen dat het echt wel om wildgroei moet gaan. Ook zijn er verschillende partijen te vinden die zich opwerpen als de beheerder van de officiële kalender met alle ‘dagen, weken en maanden van’, bijvoorbeeld fijnedag.nl en De Issuemakers.

Fijnedag.nl geeft een opsomming van bijzondere dagen. Deze kunnen vast (op een bepaalde datum), variabel (elk jaar op een andere datum) of semi-variabel(bijvoorbeeld de eerste zondag van een bepaalde maand) zijn. Verder zijn er dagen die internationaal, nationaal, regionaal of speciaal in Nederland en België gevierd worden.

De Issuemakers benadrukken dat het instellen van een bijzondere dag, week of maand een uitstekende manier is om de aandacht op een onderwerp te vestigen: issuemomenten. Stichtingen of belangenorganisaties kunnen ze zelf in het leven roepen en aanmelden bij De Issuemakers. Voorwaarde is wel dat het om een maatschappelijk onderwerp gaat. De bedoeling is dat degene die een onderwerp op deze manier agendeert, dit initiatief ook met andere activiteiten ondersteunt.

Natuurlijk gaat het om niets nieuws. In de meeste godsdiensten speelt de kalender een belangrijke rol. Denk maar aan de herkomst van de namen van dagen en maanden. In de katholieke kerk hebben ‘erkende’ heiligen een eigen dag op de kalender en de levensloop van zo’n heilige is vaak aanleiding tot een thema waarbij die dag wordt stilgestaan. Dierendag op 4 oktober is afgeleid van de dag van Franciscus die volgens de overlevering de taal van de dieren sprak. Andere voorbeelden zijn Hubertus als heilige van de jacht hoort en Cecilia van de muziek. Een speciaal geval zijn de ‘IJsheiligen’ Pancratius, Servatius en Bonifatius op 13, 14 en 15 mei. Hier gaat het niet om persoonlijke eigenschappen van deze heiligen.  Het begrip ‘IJsheiligen’ staat voor de laatste dagen in de lente waarop er nog met nachtvorst rekening gehouden moet worden.

In de NT2 les kunnen de dagen van de kalender onverwachte gespreksonderwerpen opleveren. Je kunt bijvoorbeeld aandacht besteden aan ‘naamdagen’. In veel Zuid- en Oosteuropese landen worden ‘naamdagen’ gevierd. Alle gebruikelijke voornamen zijn terug te voeren tot een katholieke of orthodoxe heilige met bijbehorende datum op de kalender. Naamdagen hebben in deze landen dezelfde betekenis als in Nederland de verjaardag heeft. Een leuk idee om tegelijk met al je naamgenoten jouw feestdag te vieren. Je kunt jouw dag daar dus ook niet voor anderen verborgen houden. Het is heel simpel om de Issuekalender te downloaden en een plaatsje te geven in de klas. Er zijn veel onderwerpen op te vinden voor klassengesprekken waar je anders niet zo snel opgekomen zou zijn. Mooi meegenomen toch?