ca.jpg

 De staking van de vuilnisophaaldienst in Amsterdam is ten einde. Afgelopen donderdag werden de bergen vuilniszakken in de straat in een uur tijd verwijderd. Wat restte was weggewaaid zwerfvuil dat her in der verspreid lag.

Mijn oog viel op een vergeelde krant die door de wind voor mijn deur terechtgekomen was. Omdat het geen gewone krant was, raapte ik hem op en tot mijn verbazing las ik de datum: 25 mei 1937! Het ging om een editie van het avondblad: Het Volk, dagblad voor de arbeiderspartij, nummer 14565. Het papier verkeerde in prima staat, alle artikelen waren uitstekend te lezen dus zonder alsof het de gewoonste zaak van de wereld was, raapte ik deze krant op om hem ’s avonds op de bank te lezen.

Hoe fascinerend is het om op 23 mei 2010 een krant in huis te krijgen met het nieuws van een dag die drieënzeventig jaar achter je ligt. Het grootste deel van de voorpagina wordt in beslag genomen door twee berichten over de Spaanse Burgeroorlog. Ten noorden van Bilbao heeft de rebellen-luchtmacht de stad Munguia gebombardeerd. In Madrid hebben regeringsbatterijen de rebellen in de universiteitsstad Madrid ernstige verliezen toegebracht. De Franse regering heeft 33 Spaanse vliegtuigen teruggestuurd die in Toulouse en Pau waren geland. In Amerika heeft Roosevelt succes met de invoering van een algemene werkloosheidsverzekering en ouderdomsrente.

Sommige binnenlandse berichten zouden zo vandaag of gisteren gebeurd kunnen zijn. Inde vuurwerkfabriek van Leeuwarden zijn bij een ontploffing twee werklieden omgekomen: de 56 jarige gehuwde Bouke Laskewitz en de 18 jarige ongehuwde B. de Vries.

De ontdekking van het heelal was begonnen, al zat het die dag blijkbaar niet helemaal mee. De stratosfeerballon van professor Piccard was die ochtend verbrand. Professor Piccard genoot grote bekendheid. In een gondel aan een luchtballon was hij in 1936 tot een hoogte van meer dan 16 km opgestegen.

Veel artikelen bevatten voorspellingen met betrekking tot de verkiezingen die ‘morgen’ gehouden zullen worden. Verder is het crisis. De gemeente Rotterdam is in conflict met de Provincie Zuid-Holland over het verstrekken van schoolmelk aan 6000 kinderen. De gemeente is van mening dat het leervermogen van de kinderen door slechte omstandigheden thuis is aangetast en wil daar op deze manier iets tegen doen. Volgens de provincie past dit plan niet in de bezuinigingen.

Ik zie drie kolommen met kleine advertenties: eerlijk meisje; flink dagmeisje; kamermeisje, net dagmeisje, zelfst. meisje, juffrouw, Hollands meisje, net werkmeisje. De verdiensten variëren van drie tot zes gulden per week. Blijkbaar was het in deze periode van enorme werkloosheid toch moeilijk om huishoudelijk personeel te vinden.

De krant eindigt met sportberichten en een pagina grote advertentie van C&A. Jurken worden aangeboden in Drie Zuilen: Kleinprijs (ongeveer 4 gulden); Guldenmidden (ongeveer 8 gulden) en Keurklas (tussen 15 en 20 gulden).

Tot zover een dag uit het leven van 1937 in 2010. Een boeiende ervaring.