kom-verder.jpg 

Deze week is een de volledig herziene versie van het KNS boek Kom verder! op de markt gekomen. Het okergeel uit 2006 heeft plaats gemaakt voor heldergroen. De Braziliaanse Monica is nog steeds de hoofdpersoon die probeert haar weg te vinden in de Nederlandse samenleving. Haar man Evert maakt het haar niet altijd even gemakkelijk met zijn gepraat over problemen op het werk en de pijn in zijn rug. Gelukkig kan ze altijd terecht bij haar schoonvader Arend, die ze dan ook trouw elke dag in zijn seniorenwoning bezoekt waar hij alleen woont sinds zijn vrouw overleden is. De methode heeft hiermee de opbouw van een soap.

Een beetje lastig voor Monica is dat de dingen die Arend vertelt soms wel heel erg ver van haar afstaan. Het uitbreken van de oorlog toen Arend nog een kind was, de wederopbouw, de watersnoodramp, de strenge winters uit het verleden, de jaren zestig toen hij als hard werkende vader grote moeite had met het opstandige gedrag van zijn zoon Evert. Het is vooral op dit punt waar de herziene versie versoberd is en dichter bij de eindtermen KNS blijft. Kom verder! blijft zich echter vrij onafhankelijk opstellen ten opzichte van de eindtermen. De methode laat zien dat de personage uit de soap zich heel verschillend verhouden tot de ´Nederlandse identiteit´. Evert bijvoorbeeld is niet zo tolerant ten opzichte van vreemdelingen en homo´s als de eindtermen suggereren dat de ´Nederlanders´ zijn. De inburgerende Monica zelf is veel toleranter. Het is de bedoeling dat deze opzet discussies en uitwisselingen van opvattingen over normen en waarden uitlokt, wat los van de eindtermen natuurlijk de uiteindelijke bedoeling is van KNS. Bovendien biedt dit allerlei inputs om spreekvaardigheid Nt2 te oefenen.        

Wie met de methode werkt kan ook terecht op de sites www.komverder.nl en www.knsexamentraining.nl. Een handig hulpmiddel bij de examenvoorbereiding is de ´vertaling´ van de eindtermen KNS in toegankelijker Nederlands met uitleg en vragen. En natuurlijk de mogelijkheid om mogelijke examenvragen geconcentreerd te trainen.   

Al met al dus een compleet pakket met materiaal op A2 niveau dat KNS en Nt2 combineert.