In lessen KNS neemt de docent vaak automatisch de rol op zich van degene die een stukje ontwikkeling van Nederland heeft meegemaakt dat de cursist gemist heeft. De docent is degene die uit kan leggen waarom bepaalde dingen zijn zoals ze zijn. Het hedendaagse Nederland staat centraal, eventueel toegelicht vanuit het verleden.  Cursisten proberen zich in in te leven in de rol van een buitenstaander die kan putten uit enige ervaring in Nederland. Ik denk dat het prettig is om dat rolmodel eens te doorbreken en onderwerpen ter sprake te brengen waar docent en cursist op gelijkere voet in staan. Als je het zo bekijkt: docent en cursist delen meer de toekomst dan het heden of verleden. Ik denk dat ik, als ik zelf nieuwkomer was, ten aanzien van toekomstgerelateerde onderwerpen meer verantwoordelijkheid zou voelen dan tegenover zaken die voor mijn tijd tot stand gekomen zijn.
Nadat het de binnenlandse berichtgeving enige tijd wat mager was, zie ik de laatste week dat er ineens een aantal boeiende onderwerpen opduiken. Onderwerpen die ons dwingen in de toekomst te kijken. Zo was er het advies ‘Samen werken met water’ van de Deltacommissie die zich onder leiding van oud-minister Veerman over de problematiek van de stijgende zeespiegel heeft gebogen. Hoe veilig kunnen we ons wanen achter de dijken? Als het misgaat, kunnen we de bevolking van de Randstad dan evacueren? (antwoord: nee, want de tunnels in de vluchtwegen bij Den Haag en Delft zullen als eerste onder water staan). Wat gebeurt er als een stormvloed zoals in 1953 samenvalt met een verhoogde waterstand in de rivieren zoals in 1995? Is het verhogen van de waterstand van het IJsselmeer met anderhalve meter een optie, wat heel aantrekkelijk is voor de zoetwatervoorraad, maar misschien gevaardlijk voor de omringende steden?
Zo zijn er meer thema’s. Er wordt ook weer volop gedebatteerd over het bouwen van een kerncentrale in Borssele of de Eemshaven. Hoe staan cursisten hier tegenover? Of hoe kijken zij aan tegen de naderende vergrijzing? Zien ze dit als een reeël maatschappelijk probleem, dus ook als een toekomstig probleem van henzelf?
Kortom, genoeg input van KNS-stof voor het nieuwe studiejaar.