Al vanaf het begin van deze weblog zijn er veel vragen en klachten binnengekomen over allerlei situaties van inburgeraars die onder de oude wet niet alle toetsonderdelen hebben behaald. Tot welke vrijstellingen leiden de wel behaalde resultaten?
Daarbij blijken de inburgeringsplicht en de naturalisatietoets van verschillende eisen uit te gaan.
Op de site www.handreikinginburgeringgemeenten.nl is te lezen hoe de eisen voor naturalisatie beter afgestemd worden op de eisen van de inburgeringsplicht. Sinds 1 februari 2008 is het zo dat een voldoende MO-toets onder het oude systeem vrijstelling geeft voor het KNS-examen van de inburgering.  Vanaf 1 oktober zal het losknippen van MO en behaalde NT2 niveaus ook gelden voor de naturalisatietoets. 
Een terugkerend probleem vormen ook de bewijsstukken die je moet overleggen voor een vrijstelling. Met een aantal aanvullende regelingen blijkt de overheid meer begrip te tonen voor de diversiteit aan ‘verklaringen educatie’ die tussen 1998 en 2007 door ROC’s zijn afgegeven. Het wordt gemakkelijker om de uitslagen van diverse toetsen op deze onder de namen schoolverklaring, certificaat, diploma, scoreoverzich NT2, scorelijst NT2, toetsrapport, verklaring leerresultaten, verklaring trajecttoets, verklaring NIVOR-toets door ROC’s zelf ontworpen documenten omgerekend te krijgen tot een officieel KNS-niveau.