Op 1 maart jl. zijn de exameneisen van de inburgering veranderd. Voortaan hoeft een kandidaat nog maar 20 in plaats van 30 bewijzen te verzamelen voor een volledig portfolio examen. Het aantal assessments voor een volledig examen is teruggebracht van 6 tot 4. Een combinatie bestaat voortaan uit 10 portfolio en 2 assessmentopdrachten.

De wijzigingen zijn gepubliceerd op de website van VROM.

Als u http://www.vrom.nl/Docs/Inburgering/stcrt-2010-2806%5b1%5d.pdf opent, krijgt u een document te zien met deze wijzigingen met een uitgebreide toelichting. Deze nieuwe toelichting is veel uitgebreider dan eerdere instructies bij het portfolio en niet te ingewikkeld om te lezen. De tekst richt zich tot de cursisten. Er wordt goed uitgelegd wat goede schrijf- en spreekbewijzen zijn. Cursisten kunnen zelfs voorbeelden zien van hoe een goed bewijs is ingevuld. Duidelijk is ook hoe de bewijzen over de verschillende rubrieken (burgerschap, werk zoeken, werk hebben enz.) verdeeld horen te zijn. Bij al die rubrieken wordt een lijst van mogelijkheden opgesomd waarvoor cursisten kunnen kiezen.

Handig voor de praktijk is ook dat ingegaan wordt op allerlei redenen waarom een bewijs afgekeurd kan worden en hoe dit hersteld kan worden. In de meeste gevallen komt de tip erop neer dat de cursisten voor een schrijfbewijs zelf iets geschreven moeten hebben en voor een spreekbewijs zelf een gesprek hebben gevoerd. Belangrijk is de informatie dat alle bewijzen niet van voor augustus 2006 mogen zijn.

Verder is de toelichting zó opgesteld dat de cursist geïnformeerd wordt over de relatie tussen portfolio en panelgesprek en assessments. Kortom: Niet alleen wordt het eenvoudiger om een portfolio te verzamelen met het terugbrengen van het aantal bewijzen, maar ook prettiger omdat de nieuwe instructies helder zijn.