eindtermen KNS

De eindtermen KNS zijn in 2006 door de Tweede Kamer aangenomen. Zij zijn in opdracht van het Ministerie van Justitie ontwikkeld. Toen dit Ministerie in 2002 de inburgering onder haar hoede kreeg was er net veel kritiek gekomen uit de Tweede Kamer op een voorstel tot herziening van de eindtermen van het vak dat toen nog Maatschappij Oriëntatie heette. 
Begin 2005 kreeg bureau Bikker CSG de opdracht om te onderzoeken wat er aan de oude eindtermen Maatschappij Oriëntatie van de WIN uit 1998 aangepast moest worden. Om de nieuwe eindtermen een beter maatschappelijk draagvlak te geven organiseerde bureau Bikker CSG door het hele land bijeenkomsten waar belanghebbenden hun ervaringen en standpunten naar voren konden brengen. De rode draad was de inventarisatie van ‘succesfactoren’ bij inburgering. De gegevens die dit opleverde zijn door Cinop en ICE tot nieuwe eindtermen uitgewerkt. Zodoende zijn de eindtermen KNS op een democratische tot stand gekomen.
Omdat de Nederlandse samenleving voortdurend in beweging is, zullen de eindtermen regelmatig moeten worden herzien. Hoe en wanneer de eindtermen zullen worden herzien is nog niet vastgesteld. Heeft u kritiek op de huidige eindtermen? Heeft u suggesties voor nieuwe eindtermen? Laat het weten door een reactie te sturen naar: ad@knsexamen.nl