Het septembernummer van het tijdschrift Les is zojuist verschenen. Het is een themanummer over KNS. Les is het vakblad voor docenten die werkzaam zijn binnen de inburgering en zal buiten die kring niet veel gelezen worden.
Ik trof in deze special echter een artikel van Heleen van der Meijden aan dat belangrijk kan zijn voor de inburgeraars zelf. Karen Heij, medewerkster van Bureau ICE, de maker van het KNS-examen, is in een interview bereid om de formele omschrijvingen van de eindtermen in gewone taal toe te lichten.
Het volgende is een letterlijke weergave uit het artikel.

De inburgeraar weet welke regels en plichten voor een werknemer voortvloeien uit een arbeidsovereenkomst.
KH: Dat is concreet: Jan wordt werkloos, wat moet hij nu doen, hoe moet hij zich gedragen. Waar kan hij heen voor een uitkering, hoe vindt hij een andere baan etc.

De inburgeraar kent de belangrijkste feestdagen en hun religieuze of historische achtergrond.’   
KH: De betekenis van Pasen en Pinksteren is bij autochtone Nederlanders ook niet altijd bekend. Dat hoeven inburgeraars ook niet allemaal te weten. Maar wel het gedrag dat gekoppeld is aan de feestdagen. De buurvrouw heeft een kerstboom, die doet ze niet voor januari de deur uit, waarom is dat?
En ook: wat betekent die twee minuten stilte op 4 mei, en waarom moet ik mijn kinderen binnen houden? Als je dat niet doet, kun je vervelende situaties krijgen. Het is een handvat om je te helpen integreren en te begrijpen wat er speelt in de samenleving.

Kent de geschiedenis van Nederland met betrekking tot de Gouden Eeuw.
KH: Als mensen door Amsterdam lopen en de grachtenpanden zien, is het interessant voor hen om te weten wat de geschiedenis daarachter is. Hoe is het vroeger geweest? Het heden wortelt in het verleden.
Hetzelfde geldt voor de Tweede Wereldoorlog. Wie is Anne Frank geweest, wat is er gebeurd met de joden tijdens die periode, etc.

Weet van het bestaan van de meeste gemeentelijke vergunningen en het aanvragen daarvan.
KH: Het is vooral handig om te weten! Je kunt dan niet zo gauw dingen fout doen, zoals bijvoorbeeld een schuurtje neerzetten zonder daar de gemeente van in kennis te stellen. Je loopt dan het risico dat je schuurtje weggehaald wordt!
Of een boom omzagen die te hoog geworden is, en daar dan een boete voor krijgen!

Weet wat vrijheid van godsdienst inhoudt en weet wat gelijke behandeling / discriminatie inhoudt.
KH: Allochtonen denken al gauw dat ze gediscrimineerd worden, terecht of onterecht. Dan is het goed te weten hoe je dat oplost. Maak je zoiets bespreekbaar of stap je meteen naar de Commissie Gelijke Behandeling? Vaak is het beter om erover te praten voordat je naar formele middelen grijpt.

Kent de wet en regelgeving met betrekking tot abortus, euthanasie en homoseksualiteit.
KH: Het gaat vooral om gedrag. Wat is in de Nederlandse maatschappij geaccepteerd en in de wet vastgelegd? Weet dat als je mensen beledigt, je strafrechtelijk vervolgd kunt worden.

Ik denk dat een dergelijke toelichting bij de eindtermen heel verhelderend kan werken. Ik vind het ook moedig van Karen Heij dat ze zich als woordvoerder van ICE aan deze toelichting waagt. Het zal zeker praktische onzekerheid bij kandidaten over het examen wegnemen. Maar zou het geen beter idee zijn als de overheid zelf een dergelijk initiatief neemt en bij het verschijnen van de nieuwe eindtermen een Memorie van Toelichting toevoegt?