terecht! 

Bij het Openbaar Ministerie lopen verschillende projecten die bedoeld zijn om meer aandacht van het onderwijs op de rechtspraak te vestigen. Zo kunt u het stripboek Terecht! aanvragen. Hierin wordt een geval van mishandeling in een discotheek in verhaalvorm verteld. Realistisch vanaf het incident zelf tot de uitspraak van de rechter. De uitgave is in eenvoudige taal geschreven en afgestemd op alle leerlingen van het voortgezet onderwijs. Heel bruikbaar voor de inburgering. Kijkt u ook eens op de website www.rechtvoorjou.nl. Cursisten komen op een site met links als: Ik word ontslagen. Ik wil een andere naam. Mijn ouders gaan scheiden. Ik wil in Nederland blijven. Door te klikken op een link verschijnt een korte uiteenzetting van de regels op dit bepaalde gebied.

Ook moedigen rechtbanken docenten aan om met leerlingen eens een rechtszitting bij te wonen. In principe is elke zitting openbaar. Met groepen van maximaal vijftien personen kun je altijd naar binnen. Het is handiger om een afspraak te maken. Daarbij krijg je meteen te weten welke zaken die dag behandeld worden. Rechters zijn zelfs bereid om na afloop van zo’n zitting vragen van leerlingen te beantwoorden. Zij laten zien hoe iedereen vroeg of laat in zijn of haar leven met rechtspraak te maken kan krijgen. Meestal zal dit gaan om civielrechtelijke of bestuurlijke procedures. Juist voor die belangrijke gebieden is er volgens rechters in het onderwijs en in de media te weinig aandacht. Meestal zijn het de relatief veel minder voorkomende strafzaken die breder uitgemeten worden. Maar ook op dat gebied valt veel interessants te leren. Wat houden verschillende straffen in? Hoe vrij is een rechter in zijn of haar uitspraak enz. Waarom niet een keer proberen? Velen die ooit tijdens hun schoolperiode zo’n excursie gemaakt hebben, herinneren zich dit nog jarenlang.