kerstboom-bos.jpg

Ik gebruikte het altijd als voorbeeld bij mijn lessen over beargumenteren: de ‘echte kerstboom’ tegenover de ‘kunstkerstboom’. Aan de ene kant stonden de leerlingen die vonden dat de ‘kerstsfeer’ het zwaarste woog en dat die alleen tot zijn recht kwam met een echte boom. Voor de kunstkerstboom kozen aan de andere kant degenen die het omhakken van miljoenen sparren in december ontoelaatbaar vonden, als ze in januari allemaal weer op de brandstapel terecht kwamen.

Cijfers laten zien dat de eerste groep veruit in de meerderheid is. Driekwart van de kerstbomen in Nederland is echt en tegenwoordig zijn er verschillende mogelijkheden om de keuze voor een echte boom tot een ‘duurzame’ keuze te maken. Het begon jaren geleden met de verkoop van kerstbomen met een kluit. Deze konden na de kerstdagen weer in buiten in de natuur geplant worden. Vaak kwam er van deze goede bedoelingen niet veel terecht. Het verblijf in een warme ruimte maakte de bomen sparren kwetsbaar voor uitdroging. Of het wortelgestel was door het uitgraven te zwaar beschadigd. Maar enkele bomen overleefden het wél, maar helaas op een minder geschikte plaats om oud te worden. Je ziet ze aan het einde van de winter regelmatig in bermen, parken of in veel te kleine tuintjes.

Beter doordacht is het initiatief ‘Adopteer een kerstboom’. Een kwekerij in het midden van het land stelt mensen in staat om elk jaar dezelfde kerstboom in huis te nemen en na de feestdagen weer in te leveren waarna ze het hele jaar optimaal verzorgd worden. Elke boom heeft een eigen nummer. Eigenaren kunnen hem op een distributiepunt ophalen en terugbrengen.

Een ander initiatief voor een duurzame kerstboom werd ondernomen door de vereniging Natuurmonumenten. Op zaterdag 8 december kon het publiek naar natuurgebied De Hollandse Bossen van Baarle Nassau komen om zelf zijn eigen kerstboom om te hakken. Een boom omhakken in een natuurgebied? Jawel, steeds vaker worden in het Nederlandse landschap natuurgebieden open gehouden om de biodiversiteit te vergroten. In een open landschap kunnen veel meer plantensoorten tegelijk tot ontwikkeling komen dan in een bos. Om die reden worden er in natuurgebieden ook steeds vaker grote grazers uitgezet.

Veel gezinnen trokken er vorige week op uit om van deze gelegenheid gebruik te maken. Vooral voor kinderen is het natuurlijk spannend en avontuurlijk om met eigen ogen gezien te hebben waar hun kerstboom vandaan komt. Alleen voor de ouders zal het niet zo makkelijk zijn om de jongste kinderen uit te leggen waarom de beheerder van natuurterreinen mensen uitnodigt om jonge boompjes te komen kappen en dat dit goed is voor de natuur.