Bijna tegelijk rolden deze week de vakbladen Alfanieuws voor alfabetisering en Les voor Nt2 in de bus. Veel artikelen drukken ons met de neus op het feit dat taaltrajecten steeds vaker georganiseerd worden rond de inburgeringseisen die door de overheid zijn vastgesteld. De inburgeringseisen zullen op hun beurt de komende jaren geformuleerd worden in kaders van duale trajecten. In deze trajecten wordt de inburgering gekoppeld aan participatie, dat wil zeggen actieve deelname van de inburgeringsplichtige aan de Nederlandse samenleving.

Vanaf januari 2007 kunnen inburgeraars voor hun examen kiezen uit de profielen ‘werk en opleiding’ of ‘opvoeding gezondheid en onderwijs’. Deze tweedeling blijkt in de praktijk te beperkt. Denk bijvoorbeeld aan ouderen met weinig perspectief op een plek op de arbeidsmarkt en die ook niet betrokken zijn bij de opvoeding van kinderen. Voor hen biedt inburgering bijvoorbeeld via vrijwilligerswerk reëlere perspectieven.

Duale trajecten zullen in dit opzicht meer mogelijkheden bieden. VROM onderscheidt een zestal duale mogelijkheden, te weten: werk, reïntegratie, beroepsonderwijs, vrijwilligerswerk, opvoedingsondersteuning en ondernemerschap.

Naast de ruimere keuze aan ‘profielen’ wordt het grote verschil dat de inburgering niet meer als voorbereiding op de praktijk plaatsvindt maar als onderdeel van de praktijk zelf. De deelnemer leert de taal en samenleving kennen terwijl hij of zij onderdeel uitmaakt van werkvloer, beroepsopleiding, eigen onderneming of vrijwilligersorganisatie.

De ontwikkeling van de duale trajecten zal tussen nu en 2011 gestalte krijgen. VROM hoopt dat 80% van de inburgeringstrajecten overgeschakeld zal zijn. Dit gebeurt in samenspraak met gemeenten en aanbieders. In Alfanieuws wordt zo’n initiatief besproken. Het ID College Gouda opende laatst op een bedrijventerrein in Nieuwerkerk aan de IJssel een Werkcenter. Dit is een bedrijf waar laaggeschoolde werkzoekenden een contract van zes maanden krijgen. Ze kunnen er ervaring als werknemer opdoen en krijgen zes uur per week les in Nederlandse taal.