Zaterdag 10 november vond in Amsterdam het 25 jaar Les-congres plaats. Minister Vogelaar maakte van de gelegenheid gebruik door verslag te doen van de laatste ontwikkelingen rond de uitvoering van de nieuwe inburgeringswet. Zij gaf toe dat deze wet in deze vorm niet werkbaar is. Als oorzaak gaf ze de politieke beladenheid van de wet aan toen die nog in ontwikkeling was. Compromissen hebben tot veel te veel uitzonderingen en aanvullingen geleid.
Curieus is toch wel het feit dat de Minister bekendmaakte dat ze ertoe overgegaan is om uitvoerders te instrueren dat ze er naar eigen inzicht nu het beste van moeten maken. Liever houden uitvoerders voor ogen dat stagnaties opgelost dienen te worden dan dat zij zich eindeloos blijven afvragen hoe de regels nu precies in elkaar zitten. Deze instructies zouden vooruitlopen op een nieuwe vereenvoudigingswet die halverwege 2008 voor een betere doorstroming moet zorgen.

De reactie van de minister was ingegeven door een brief die ze van de BVNT2 gekregen had over de positie van docenten zoals hieronder geschetst. Persoonlijk vind ik het jammer dat de BVNT2 in deze uitstekend opgestelde brief alleen spreekt over NT2-deskundigheid en KNS-deskundigheid onbenoemd laat.