Kort na de aanslagen op 11 september 2001 belegde het ROC van Amsterdam samen met de gemeente een forumbijeenkomst voor docenten en cursisten. Ik was aanwezig als docent en ik herinner me vooral de emotionele geladenheid en de warrigheid waarmee meningen naar voren werden gebracht. De belangrijkste uitkomst van de middag was dat we moesten ophouden met gemakkelijke oordelen in de ‘zij- vorm’. En met goede voornemens dat ‘we’ meer moeite zouden nemen om de andere partij beter te leren kennen.
Ook gevoelens van veiligheid en onveiligheid kwamen ter sprake. Cursisten voelden zich in de beslotenheid van de klas doorgaans veiliger dan in de massaliteit van de hele school.
Onder docenten bleek vooral angst te bestaan om politiek gevoelige onderwerpen in de klas aan te snijden, wat niet strookte met de heersende mening in het publieke debat. In een democratisch bestel als het Nederlandse zouden juist alle meningen uitgesproken moeten worden.  

De afgelopen weken gebeurt er in de buitenlandse politiek veel wat Nederland niet onberoerd laat. Ongetwijfeld is er in de les behoefte om te praten over het geweld in de Gazastrook, de inauguratie van Barack Obama, het conflict over gaslevering tussen Rusland en Oekraïne en de vraag hoe Nederland zich in 2003 over heeft laten halen om de oorlog met Irak te steunen en mee te doen in Afghanistan. Ik denk dat het heel belangrijk is om gesprekken hierover aan te gaan in de klas. Vorige week was er in Utrecht een protestdemonstratie tegen het Israëlisch geweld tegen Palestijnen. Moslimjongeren lieten daar hun stem horen; in de kranten werd dit breed uitgemeten, overheersend was de scepsis of deze moslimjongeren eigenlijk wel wisten wat zij wilden. Je kunt het ook zien als bereidheid van deze jongeren om een vorm te kiezen die de Nederlandse democratie voor burgers openstelt: vrijheid om te demonstreren.

Mijns inziens is dit een bemoedigend signaal dat deze Marokkaanse jongeren afgeven en een uitgelezen kans om in de les dieper in te gaan op democratische meningsvorming rond een politiek gevoelig thema.