pinautomaat1.jpg

‘Betalingsverkeer’ is een van de onderwerpen uit het domein burgerschap die inburgeraars moeten kennen. Het onderwerp wordt uitgesplitst in een CP: ‘bankzaken’ en vijf cruciale handelingen: een bankrekening openen; een bankrekening blokkeren; geld pinnen bij een bank; een rekening betalen met een betaalopdracht; een machtiging geven aan de bank voor maandelijkse betalingen.

Met alle problemen met banken in het achterhoofd denk ik dat inburgeraars gerichter geïnformeerd zouden moeten worden over de positie van banken in de Nederlandse samenleving. Waarom zijn banken zó belangrijk dat ze door de overheden overeind gehouden worden en wat is hun rol bij de eurocrisis?  Hoe is die crisis ontstaan en wat kunnen banken ertegen doen?

Je kunt banken ook beschouwen als gewone ondernemingen. Waarmee verdienen banken eigenlijk hun geld? Automatisch komen dan de onderwerpen sparen en lenen naar boven. Ook daarbij kan het mis gaan zoals recent gebleken is bij de affaires rond Icesave en de DSB. Als je geld over hebt: hoe veilig is spaargeld bij een bank en hoeveel levert het op? Of als je tekort komt: wat zijn de consequenties van persoonlijke leningen of een (tweede) hypotheek?

Om je verhaal zo realistisch mogelijk te maken, kun je alledaagse casussen inbrengen, bijvoorbeeld dat je bij een bank geld wilt lenen om een nieuwe auto te kopen of dat je twintig duizend euro ‘over’ hebt en dit bedrag zo gunstig mogelijk wilt onderbrengen bij een bank. Je kunt beginnen met reclames te vergelijken, materiaal genoeg. Kun je daaruit opmaken dat alle banken ongeveer hetzelfde bieden of zijn er belangrijke verschillen?  En natuurlijk hoort hierbij het waarschuwende zinnetje: ‘Let op, geld lenen kost geld.’ De cursisten zullen het grappig vinden om dat uit hun hoofd te leren en zo expressief mogelijk uit te spreken.