laura-dekker.jpg 

 

Het schooljaar 2009-2010 is van start gegaan. Het is te hopen dat degenen die op de wachtlijst van een inburgeringscursus staan, eindelijk de weg naar de opleiders vinden die al jaren op gevulde klassen wachten. En als ze die plek gevonden hebben, dat ze daar een cursus krijgen aangeboden die hen niet alleen voorbereidt op het examen maar die ook de nieuwsgierigheid prikkelt naar de wereld om hen heen. Zo ontstaat betrokkenheid en daarbij is een rol weggelegd voor KNS.

Aandacht voor meningsvorming in de klas kan persoonlijke betrokkenheid bij wereld ontwikkelen en versterken. De beste kansen daarvoor bieden de ‘spontane momenten’ in de les als er actuele gebeurtenissen ter sprake komen die de Nederlandse gemoederen bezighouden. Daarbij is de ene gebeurtenis de andere niet. Onderwerpen kunnen voor de cursist erg gevoelig liggen, te oppervlakkig, te persoonlijk, te ver weg, te ingewikkeld, te abstract zijn of teveel over één persoon gaan. De financiële crisis, Geert Wilders; of wat moet je nou vinden Jan Smit of Michael Jackson?

Wat het aanbod van onderwerpen betreft, denk ik dat het schooljaar onder een goed gesternte is begonnen. Er dienen zich de laatste weken allerlei onderwerpen aan die zich bijzonder goed lenen voor discussie en meningsvorming in de klas.

Laura Dekker bijvoorbeeld, het dertienjarige meisje dat in haar eentje de wereld rond wil zeilen. Het gegeven is eenvoudig maar de zaak bevat een schat aan KNS-materiaal: opvoeding, leerplicht, vrijheid van keuzes maken, dubbele nationaliteit, ouderlijk gezag, gehoor geven aan een rechterlijke uitspraak.

Nederland is in de ban van de schietpartij tijdens het strandfeest in Hoek van Holland. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Hoe gaat het openbaar bestuur met gewelddadige uitwassen om?

Verder bereidt Nederland zich voor op de Mexicaanse griep. Over de medische kant van de zaak valt niet zoveel (meer) te zeggen, maar hoe moet het, als binnen enkele maanden miljoenen mensen tegelijkertijd het bed moet houden?

Ook de Westerschelde is een interessant onderwerp, niet zozeer voor discussie maar informatief over de relatie tussen Nederland en buurland België.

Ik wens iedereen een succesvol schooljaar toe met veel geïnspireerde de KNS-lessen.