Beste Ad,

De toets viel inderdaad nog onder de oude wet en heette Maatschappij &
Oriëntatie. Wij werden door de IND verwezen naar de IB-Groep om hier dit
examen onderdeel aan te vragen. Thuis ontving mijn vriend dan ook een
uitnodiging voor het KNS-examen. Ik ging er vanuit dat de MO-toets niet
meer wordt afgenomen. Naar aanleiding van jouw email heb ik toch nog maar
contact opgenomen met de IND, om zeker te weten welk examen hij nu over
moet doen MO-toets of KNS-examen. De dame van de IND vertelde mij weer dat
hij het gehele inburgeringsexamen over moest doen (dus schrijven, spreken,
luisteren en KNS)!!!! Ik dacht wat krijgen we nu weer, niet weer!!!!  Ik
heb haar verteld dat ik zeker weet dat hij alleen het onderdeel KNS over
moet doen, aangezien ik hier uitgebreid met een collega van haar en een
medewerker van het gemeentehuis over heb gesproken. Toen verontschuldigde
ze zich en zei dat hij inderdaad alleen KNS over moet doen. Volgens haar
bestaat de MO-toets niet meer en worden alleen KNS-examens afgenomen.
Ik ga er dus nu vanuit dat hij het KNS-examen voor zijn neus krijgt over
een aantal weken.

Bedankt voor de tips die u heeft gegeven. Ik vind het geen probleem indien
u mijn verhaal op uw weblog vermeld. Wilt u wel mijn voornaam verwijderen?
Ik weet zeker dat er veel mensen zijn die onjuiste informatie krijgen. De
dame van het gemeentehuis vertelde destijds dat ze voor ons nog iemand had
weggestuurd om dezelfde reden, deze persoon had ook geen 80% behaald. De
weggestuurde persoon heeft te horen gekregen dat ze het gehele
inburgeringsexamen overnieuw moet doen! Wat dus achteraf blijkt helemaal
niet hoeft.

Het is weer wat u zegt, je denkt vaak te moeilijk. Bijvoorbeeld de vraag:
“wat leert u tijdends de les Nederlands”? Mijn vriend zei ” grammatica,
schrijven, lezen, luisteren” …. nee het antwoord is Nederlands!!! (hoe
simpel kan het)

Bedankt voor uw begrip en hopelijk kunt u andere mensen helpen.

Vriendelijke groeten,
Mevrouw Van Dijk