Het is echt ongelofelijk hoe onduidelijk en slecht de informatie verstrekt
wordt door veel instellingen. Een voorbeeld: van een medewerker van de
gemeente Rotterdam kregen wij te horen dat 70% voor KNS niet voldoende is
om naturalisatie aan te vragen. De medewerker vertelde zelfs dat mijn
vriend het gehele inburgeringsexamen opnieuw moest gaan doen! Dit terwijl
hij voor lezen, spreken, luisteren enz. op niveau 2 geslaagd was. Ik
begreep dus totaal niet waarom hij dan alles opnieuw zou moeten doen. Ik
heb contact opgenomen met de IND daar werd mij verteld dat de informatie
van de gemeente niet juist was en hij dus alleen het onderdeel KNS opnieuw
hoeft te doen. De medewerker van het gemeentehuis bleef bij haar standpunt!
Daar sta je dan als burger tussen twee instellingen die beide wat anders
zeggen en op internet of in brochures hier niks over te vinden is!
Uiteindelijk heb ik de medewerker van IND met de medewerker van het
gemeentehuis laten schakelen. Uitkomst; hij hoeft alleen het onderdeel KNS
over doen als hij voor naturalisatie Nederlandse nationaliteit in
aanmerking wilt komen. Mijn vriend is nu 3,5 jaar in NL en zijn taalniveau
is redelijk. Wat houdt de korte vrijstellingstoets in? Ik denk niet dat dit
voor hem opgaat als hij voor naturalisatie in aanmerking wilt komen.

Bij de IB-Groep stelde ik mijns inziens een “normale” vraag; hoe kan hij
zich voorbereiden op dit examen? Welke leermethoden/boeken raden zij aan
wat aansluit op dit examen? Er wordt doodleuk gezegd dat je je niet kan
voorbereiden en je de kennis gewoon moet hebben op gedaan hier in NL! Via
mail heb ik nogmaals de vraag gesteld, ik krijg als antwoord terug dat zij
alleen over het Inburgeringsexamen gaan. ( dit is het ook, denk ik dan!!)
Ik moet maar bij de gemeente informeren of bij de cursusinstelling (weet
niet welke dan want het loopt via hun!) Ik vind dat zij mij deze informatie
toch moeten kunnen geven, zoveel vraag ik niet, toch?

Vriendelijke groeten,
Mevrouw Van Dijk

Rotterdam