In het rapport ‘Deltaplan inburgering: Vaste Voet in Nederland’ presenteert de nieuwe minister Vogelaar haar visie op de inburgering. Natuurlijk zijn wij benieuwd hoe dit beleid zich verhoudt tot dat van haar voorgangster Verdonk. 

 deltaplan-inburgering-vaste-voet.pdf

We lezen dat minister Vogelaar niet van plan is om te ‘breken’ met de uitgangspunten van  de Wet inburgering die in januari 2007 is ingevoerd. Wel wil zij de uitvoering vereenvoudigen om de capaciteit aan plaatsen in inburgeringsprogramma’s op te voeren van 35.000 tot 60.000 per jaar. Daarnaast zal het karakter van de programma’s tussen nu en 2011 omgebogen worden tot duale trajecten. Vindt u dat het roer hiermee nu wel of niet wordt omgegooid? Duidelijk is in elk geval dit: voor docenten is het einde van de veranderingen nog lang niet in zicht.