wrr.bmp 

wrr-identificatie-met-nederland.pdf

Vaak lees je in de krant dat een adviesraad een rapport heeft gepubliceerd over een bepaald onderwerp. Onlangs besteedde de pers aandacht aan de presentatie van een rapport ‘Identificatie met Nederland’ van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Door een uitspraak van prinses Máxima bij die presentatie ging er meer aandacht naar haar dan naar het rapport. Zoiets is vaak jammer. Maar wist u dat het heel eenvoudig is om zelf zo’n rapport in te zien? Op de website van veel adviesraden (bijvoorbeeld www.wrr.nl) kunt u dergelijke rapporten bijna altijd openen en downloaden.